Nieuws/Financieel
1987133
Financieel

Column: AEX naar 573

Met de nieuwe handelsmaand in de startblokken is het een goed moment om de AEX maandchart te consulteren om de status van trend en sentiment te beoordelen. Dan blijkt dat het vizier op 573 en hoger gericht kan worden. Ik zal dit scenario met mijn Dashboard indicatoren nader uiteen zetten.

Met behulp van technische analyse kun je waarnemen in hoeverre er sprake is van een positieve ondertoon. Dit laatste is het geval als de koers in een mooie glooiende beweging omhoog beweegt. Er is dan een proces van hogere toppen en hogere bodems gaande. Nog anders gedefinieerd, significante acties van de bulls worden afgewisseld met milde corrigerende berentikken. Dit noemen we een positieve trendfase. Voorgaande is een subjectieve waarneming. Je kunt echter ook vanuit een objectieve analyse vaststellen wat de richting van de trend is. Ik gebruik hiertoe de ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn als trendvolgende indicator. Deze zogenaamde 55 SMA lijn, de groen-blauwe kronkellijn op de grafiek toont een positieve hellingshoek, hetgeen een duidelijke richting van de markt weerspiegelt. De candles staan ruim boven deze lijn, dus een stijgingsdrang voert de boventoon.

Geen overspannenheid

Behalve trend is ook sentiment een belangrijk gegeven bij scenario analyse. Daartoe raadpleeg ik de dynamische RSI als spanningsmeter, de rode lijn onder de chart. Ik zal niet te veel in detail treden, maar zolang de RSI tussen de groene en blauwe dynamische banden beweegt, is er geen sprake van overdreven sentiment en is er geen spanning zichtbaar die de trend kan ontwrichten. De spanningsmeter indiceert ook nog geen top- of bodemvorming, dus de eerder genoemde trendfase kan rustig worden vervolgd.

Kantelpunten

Op mijn Dashboard worden ook significante draaipunten weergegeven met groene steunstrepen en rode weerstandstrepen. Het zijn de krijtstrepen op het veld waar tussen de strijd tussen beer en stier zich afspeelt. Dan blijkt dat op het maandspeelveld van de AEX steun gevonden kan worden op afgerond 516 en weerstand op 573. Dus mogelijke correcties worden naar alle waarschijnlijkheid opgevangen bij het 516 niveau, terwijl extra opwaartse impulsen kunnen haperen bij het 573 niveau. Vervolgens kan worden vastgesteld dat buiten de genoemde kantelpunten een nieuwe significante koersbeweging van start kan gaan.

Scenario

Goed, hoe luidt nu het meest waarschijnlijke scenario op basis van alle voorgaande bevindingen? De trend is en blijft positief zolang de AEX boven 516 noteert. Opwaartse impulsen richting 573 zijn aannemelijk. Als het vervolgens lukt om de 573 barrière te slechten, dan kan het proces van hogere toppen en hogere bodems worden vervolgd met 703 als haalbaar koersdoel, gelijk aan de top in 2001. Een en ander impliceert dat lange termijn trendvolgende beleggers hun portefeuille gevuld mogen houden en boven 573 de gelegenheid krijgen extra aankopen te overwegen. Zo luidt mijn TA coaching aanbeveling.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.