Nieuws/Financieel
1988078134
Financieel

Sociale Verzekeringsbank schiet tekort bij man met AOW

Amsterdam - Als de overheid burgers een bericht stuurt naar de Berichtenbos van MijnOverheid, moet ze zich er wel zeker van stellen dat de geadresseerde heeft laten weten die berichten ook daadwerkelijk te ontvangen.

Dat blijkt uit een uitspraak van Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste beroepsrechter in kwesties over sociale verzekeringen en ambtenarenzaken. De CRvB oordeelt donderdag dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hierin in tekort geschoten.

Burgers kunnen aangeven of ze berichten van instanties willen ontvangen in de Berichtenbox van MijnOverheid, maar niet iedereen krijgt een melding als een bericht wordt toegezonden. Daarvoor moeten burgers apart toestemming geven. Dat kan ertoe leiden dat mensen berichten niet zien en te laat bezwaar maken.

Bezwaar

Deze kwestie draait om een man die in november 2017 een aanvraag indiende voor aanvullende bijstand bij zijn AOW. De SVB vroeg meer informatie, maar kreeg die niet. Daarop besloot de SVB niet in te gaan op het verzoek.

Het besluit daarover werd alleen naar de Berichtenbox van de man gestuurd. De bezwaartermijn liep tot en met 1 februari 2018, maar de man diende pas op 21 maart van dat jaar een bezwaarschrift in. Daarop nam de SVB het bezwaar niet in behandeling.

De man ging tegen het besluit in beroep, omdat hij vond dat hij benadeeld was door de manier waarop het besluit destijds was verstuurd. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht mag een besluit niet in werking treden voordat het kenbaar is gemaakt. Een bericht mag wel elektronisch gestuurd worden, maar dan moet de geadresseerde hebben laten weten dat hij deze berichten ook ontvangt.

’Interessant’

De man had wel aangegeven berichten te willen ontvangen, maar niet dat hij dan ook een e-mailmelding wilde krijgen. De Sociale Verzekeringsbank had volgens de rechter moeten controleren of de burger wel berichten wil ontvangen zonder dat er een e-mailmelding is ingesteld. Dat had de instantie niet gedaan.

De uitspraak betekent volgens het CRvB niet dat nu elke burger die een bericht te laat leest in de Berichtenbox erop kan rekenen dat bezwaren te laat ingediend kunnen worden. De uitspraak geldt alleen voor deze zaak. De SVB zegt in een reactie dat de uitspraak ook voor de dienst ’heel interessant’ is. De SVB zegt met het ministerie van Binnenlandse Zaken concrete oplossingen te onderzoeken. Dat ministerie gaat over de Berichtenbox.