1992025
Financieel

Verslechtering bij Pensioenfonds PostNL

Groningen - Pensioenfonds PostNL is er in het eerste kwartaal van dit jaar wat minder goed voor komen te staan. De zogeheten actuele dekkingsgraad daalde van 115,8 procent per eind december naar 114,7 procent per eind maart.

De graadmeter laat zien in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen of de mogelijkheid tot indexeren.

Pensioenfonds PostNL is verantwoordelijk voor het pensioen van alle werknemers en oud-medewerkers van PostNL. Het fonds heeft ongeveer 96.000 deelnemers.