Nieuws/Financieel
2006181
Financieel

Column: Symmetrie houdt Fed op drie

Gebouw Federal Reserve

Gebouw Federal Reserve

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, blijft zoals verwacht waarschijnlijk het pad van twee renteverhogingen bewandelen in de rest van het jaar, zo veel werd vorige week duidelijk uit de toelichting op het rentebesluit. De centrale bankiers willen even kijken hoe de economische groei zich verder ontwikkelt.

Gebouw Federal Reserve

Gebouw Federal Reserve

Onzekerheden

Wel zei Jerome Powell dat het nog steeds de bedoeling is om de rente de komende maanden geleidelijk te verhogen. Hoeveel stapjes er dit jaar nog genomen zullen worden, liet de Fed niet voor niets in het midden. De effecten van de hogere overheidsuitgaven en de grote belastingverlaging in december jongstleden zijn namelijk nog niet volledig verwerkt in de huidige inflatie. Die zou dus nog een zwieper omhoog kunnen krijgen.

De algemene marktverwachting is dat in de vergadering van juni de eerstvolgende rentestap genomen zal worden, waarna er nog een volgt in december. Slechts een klein gedeelte van de economen verwacht tussentijds nog een extra stap. Wie het weet mag het zeggen. Er kan in acht maanden veel gebeuren waar we nu nog geen weet van hebben.

Uit de tekst van de Fed valt wel op te maken dat de centrale bankiers voorzichtiger worden wat betreft het communiceren van het aantal renteverhogingen. Vrijwel niemand heeft er belang bij dat de rente te snel en te hoog wordt opgevoerd. Ook de Fed beseft dat. Wat nieuw was dat in het begeleidend commentaar de term ‘symmetrie’ werd gebruikt. Feitelijk geeft de Fed aan dat het inflatiedoel met net iets onder de twee procent bereikt is. Daarmee zijn alle doelstellingen van de Fed nu behaald. De werkloosheid is aanmerkelijk lager dan toen men begon met stimuleren en ook lager dan het nagestreefde doel. Bovendien is het gevaar van deflatie afgewend.

De zin 'we zullen de inflatieverwachtingen van nabij volgen' werd geschrapt en in de toelichting gaf de Fed aan dat ze zich vooralsnog weinig zorgen maakt over de inflatie. Sterker nog, tussen de regels door gaf de Fed aan die twee procent niet als een dogma te zullen beschouwen. Met andere woorden, wanneer de inflatie dat doel voorbijschiet is dat niet direct een ramp. Er wordt dus een wat meer ‘dovish’ benadering gehanteerd. De markt pikt dat vooralsnog niet positief op, hoewel het er in feite op neerkomt dat de Fed wellicht in een iets minder strak tempo de rente zal verhogen.

Vertrouwen

In de Verenigde Staten zijn de ondernemers en consumenten wel vol vertrouwen. De economie draait op volle toeren, al bleek uit een eerste schatting dat de groei afnam tot 2,3 procent, na een paar kwartalen met 3 procent te zijn gegroeid.

Er moet gezegd worden dat het eerste kwartaal in de Verenigde Staten al jaren onder de maat is en dat het wat dat betreft deze keer nog wel meevalt. Een deel is terug te voeren op de gebruikelijke barre weersomstandigheden die zich vaak in het eerste kwartaal voordoen. Dat dit keer de groei toch nog uitkwam op 2,3 procent had te maken met de belastingverlagingen en het feit dat de bestedingen hoger waren omdat Pasen in het eerste kwartaal viel. Over de laatste 30 jaar gemeten lag de groei in het tweede kwartaal gemiddeld 1,4 procentpunt hoger dan in het eerste, dus dat belooft veel goeds....

(Nog) geen terugval

Het is dan ook te vroeg om van een terugval in de groei te kunnen spreken. Het aantal werkloosheidsaanvragen is zeer laag en daalt nog. Dat laatste sijpelt nog maar mondjesmaat door in de lonen. De huizenmarkt stijgt nog steeds en de bedrijven maken zeer veel winst. Tot op heden is het verloop van het cijferseizoen in de Verenigde Staten uitzonderlijk goed. Sterker nog, het huidige Amerikaanse cijferseizoen is volgens MarketWatch het beste in 24 jaar. Natuurlijk is dit deels te danken aan de belastingverlaging en de zwakke dollar. Meer dan 70 procent van de ondernemingen overtreft de winst- en de omzetverwachting. Dat beleggers veelal terughoudend reageren heeft te maken met de vraag of het nog beter dan dit zal kunnen worden?

De belastingverlaging van Trump pakt ook positief uit voor consumenten. Deze levert de Amerikaanse gezinnen de komende jaren zo’n 1.500 miljard dollar extra op. De gezinsinkomens stegen in het eerste kwartaal dan ook gemiddeld met 3,4 procent. Wat ons betreft is de bullmarket dan ook (nog) niet ten einde. Een aantal particuliere beleggers laat zich weliswaar angst aanpraten, maar professionele partijen grijpen ieder koersdipje aan om in te stappen.