Financieel/Geld
2010841
Geld

Aantal langdurig zieke ouderen verdubbelt

Hou dat maar eens vol tot je 67e.

Hou dat maar eens vol tot je 67e.

Amsterdam - Het aantal langdurig zieke 60-plussers is in slechts vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Ruim één op de veertig ouderen met een baan zat in 2016 meer dan negen maanden ziek thuis, blijkt uit cijfers die het UWV naar buiten heeft gebracht.

Hou dat maar eens vol tot je 67e.

Hou dat maar eens vol tot je 67e.

Werkgevers moeten personeel dat langer dan 42 ziek is aanmelden bij de uitkeringsinstantie. In 2012 gebeurde dat voor 4800 werknemers van zestig jaar of ouder, 1,6% van het totaal aantal werkenden in die leeftijd. Sindsdien is het aantal werkende ouderen toegenomen, maar het aantal langdurig zieken in die groep nog veel harder: tot 11.200 in 2016, oftewel 2,6% van het totaal.

Dat is geen grote verrassing, zegt UWV-onderzoeker Carla van Deursen in een toelichting. „We wisten al dat het aantal 60-plussers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegenomen, deze groep zit daarvóór.”

Onder 60-plussers is de stijging van het aantal langdurig zieken het grootst. Alleen bij de jongeren tot 25 jaar daalde het aantal langdurig zieken.

Dat zo veel ouderen langdurig in de Ziektewet belanden en uiteindelijk arbeidsongeschikt worden lijkt het gevolg te zijn van het afschaffen van het vroegpensioen, en van het verhogen van de AOW-leeftijd. Veel 60-plussers met een zwaar beroep, bijvoorbeeld in de bouw, halen niet gezond de pensioenleeftijd. Ook vóór het invoeren van regelingen als de vut verdwenen veel ouderen in de WAO.