2022443
Financieel

’Amerikaanse sancties tegen Iran gaan ver’

De Amerikaanse beperkende maatregelen tegen Iran gaan volgens kenners ver, maar wat de uiteindelijke invloed wordt op Nederlandse bedrijven die er zaken doen valt nog niet te zeggen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet exact zeggen wat de impact van de sancties zal zijn. Ondernemersorganisatie VNO-NCW zegt dit in samenwerking met Buitenlandse Zaken per sector te berekenen.

Overheid en bedrijfsleven gaan binnenkort om de tafel om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen Iran te bespreken, laat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten. Het kabinet past ook het zogeheten Handboek Iran aan de nieuwe omstandigheden aan. In die handleiding kunnen ondernemers lezen waarmee ze rekening moeten houden als ze zaken willen doen met Iran.

De ,,onzekerheid en risico's” van de handel met Iran zijn door de sancties in ieder geval toegenomen en het internationale handelsverkeer wordt bemoeilijkt, stelt Blok. Ook al kan hij nog moeilijk inschatten of de VS bijvoorbeeld een uitzondering willen maken voor Nederland of de EU.

Knopen tellen

Bedrijven moeten volgens de RVO zelf vaststellen of zij zich moeten houden aan de maatregelen van Amerika. Volgens VNO-NCW is het aannemelijk dat de handel tussen Iran en Nederland zal opdrogen. Zeker omdat bedrijven die ook zaken doen met de VS hun knopen zullen tellen en voor hun Amerikaanse belang zullen kiezen.

Zakendoen met Iran was ook na het opschorten van de sancties in 2015 nog altijd lastig. Ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt de financiële transacties met de Islamitische Republiek ingewikkeld. Dit komt onder meer door nog bestaande Amerikaanse sancties en het Iraanse bankensysteem, dat nog niet goed werkt.

Nederlandse bedrijven verscheepten volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar voor ruim 1 miljard dollar naar Iran. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2013. Voor 591 miljoen euro aan goederen maakte de omgekeerde weg. Vooral ruwe olie en andere aardolieproducten vonden gretig aftrek. In 2013 werd vanuit Iran voor nog geen 33 miljoen euro naar Nederland verscheept.

VNO-NCW noemt het ,,doodzonde" dat de positieve handelsontwikkelingen door de sancties van de VS tenietgedaan zullen worden.