Nieuws/Financieel
2036087
Financieel

Column: Kijk uit wat je wenst…

Afgelopen januari tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos brak de Amerikaanse Minister van Financiën Steve Mnuchin met een lange traditie. Het motto van zijn voorgangers was altijd dat een sterke dollar in het belang was van de Verenigde Staten. Mnuchin verklaarde echter dat een zwakke dollar goed is voor de Verengde Staten, het vergroot de handel en de kansen.

De dollar, die een jaar daarvoor nog bijna een-op-een noteerde ten opzichte van de euro, zakte verder naar een dieptepunt van 1,25 begin februari, een daling van 17 procent in een jaar tijd. Het paste precies in de wens en strategie van Trump wat betreft zijn handelsoffensief.

Een zwakkere dollar draagt immers bij aan een daling van het Amerikaanse handelstekort en stimuleert vooral de Amerikaanse maakindustrie. So far so good.

Dollar gaat eigen weg

De Amerikaanse economie draait momenteel op volle toeren terwijl die van de Europese Unie en de rest van de wereld juist stoom afblaast. De Amerikaanse ondernemingen hebben een zeer sterk eerste kwartaal achter de rug terwijl Europese bedrijven wat sputterden.

Mede omdat de Europese economische groei terugvalt, nemen de twijfels bij de ECB toe over de voorgenomen afbouw van het zeer ruime monetaire beleid. De Amerikaanse centrale bank aan de andere kant wil niet van het plan afwijken om de rente dit jaar nog twee à drie keer te verhogen. Het renteverschil op tienjaars staatsleningen tussen de Verenigde Staten en Duitsland bedraagt meer dan 2,4 procent.

Dat is in historisch perspectief behoorlijk. Met de verwachte rentestijging in de Verenigde Staten zal dat gat alleen maar groter worden.

Economie stoomt door

Goede Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, met een dalende werkloosheid tot 3,9 procent, leiden tot hernieuwde dollarsterkte. De dollar heeft het verlies tegen de euro dit jaar omgedraaid in winst! Daarmee heeft de dollar afscheid genomen van de dalende lange termijntrend. Het sentiment is weer in het voordeel van de dollar gedraaid.

Sinds de uitspraak van Mnuchin is de dollar al 5,5 procent opgelopen. Het vormt een mooie rugwind voor het Europese bedrijfsleven dat traditioneel wel vaart bij een sterkere dollar. Maar voor de Verenigde Staten zelf lijkt het niet direct een gewenste uitkomst.

Een sterkere dollar zorgt immers alleen maar voor een nog groter handelstekort van de Verenigde Staten en meer overschotten in de Europese Unie. Je ziet Trump al tandenknarsend zijn mobiel uit zijn zak halen om weer eens een boze tweet de wereld in te sturen. Deze keer heeft hij het helaas pindakaas voor hem, want dit heeft hij toch echt aan zichzelf te danken.

Die belastingverlaging eind vorig jaar was immers de grote motor achter de huidige Amerikaanse groei. En tja, wie heeft die belastingverlaging ook alweer ingevoerd? Trump lijkt zijn eigen handelsoffensief tegen de rest van de wereld behoorlijk te frustreren.

Tandengeknars

Ook in andere delen van de wereld wordt de hernieuwde opleving van de dollar tandenknarsend aangezien. Zo hebben veel opkomende markten de laatste jaren fors geleend in dollars. Een stijgende dollar betekent meer problemen met de aflossing van hun leningen.

Gecombineerd met de, vooral in dollars, stijgende rente en je ziet de problemen voor landen als Argentinië en Turkije opdoemen. Waar de stijging van de dollar voor de één een rugwind vormt is het voor de ander een fors nadeel.

Overigens valt het dollarnadeel voor een economie te nuanceren, zoals Bloomberg terecht deed. Een sterke valuta dwingt een economie juist om hervormingen door te voeren. Bedrijven moeten in de kosten snijden, werknemers laten afvloeien en investeren (in bijvoorbeeld robotica) om zodoende leaner en meaner te worden en de internationale concurrentie beter aan te kunnen.

Dat heeft bijvoorbeeld Duitsland in het verleden op zeer efficiënte wijze gedaan. Het land plukt er nog steeds de vruchten van. Maar dat zijn de vruchten op de lange termijn. Politici worden eens in de zoveel jaar ge- dan wel herkozen en kijken veelal niet verder dan de korte termijn. Aan de lange termijn heeft ook Trump weinig boodschap.