Nieuws/Financieel
2037013
Financieel

Harde maatregelen om kwaliteit eieren te verbeteren

Door het fipronilschandaal moesten miljoenen gifeieren worden vernietigd.

Door het fipronilschandaal moesten miljoenen gifeieren worden vernietigd.

Den Haag - Pluimveehouders moeten fors investeren om de voedselveiligheid van eieren te garanderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet wettelijk de mogelijkheid krijgen om sneller te handelen en boeren eerder te waarschuwen als zich weer een voedselschandaal voordoet, zoals tijdens de fipronilcrisis waarbij gifeieren in omloop kwamen.

Door het fipronilschandaal moesten miljoenen gifeieren worden vernietigd.

Door het fipronilschandaal moesten miljoenen gifeieren worden vernietigd.

Dat adviseert de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) in het dinsdagmiddag uitgebracht eindrapport, dat is opgesteld naar aanleiding van de fipronilcrisis die vorig jaar juli uitbrak. Daarbij zijn zo’n 3,5 miljoen kippen geruimd en honderden stallen tijdelijk gesloten, nadat in eieren het giftige bestrijdingsmiddel fipronil was gevonden.

De werkgroep van vertegenwoordigers uit de pluimveesector en overheid, onder leiding van oud-bankier Bart jan Krouwel, doet in totaal 22 aanbevelingen die de voedselveiligheid van eieren en eierproducten en de signalering en afhandeling van incidenten moeten verbeteren. Daarnaast pleit de werkgroep voor meer ondersteuning van boeren en een beter toezicht op de kwaliteit in de eierketen.

Hoge kosten

Voor pluimveehouders betekenen de maatregelen een forse verhoging van de kosten. Boeren die aangesloten zijn bij het kwaliteitswaarborg IKB EI, dat is ongeveer 90% van negenhonderd Nederlandse leghennenhouders, moeten hogere bijdrage gaan leveren aan IKB EI om het toezicht op de kwaliteit te verbeteren. ,,We hebben nog niet alle bedragen exact in kaart, maar de huidige inschatting is een verdubbeling”, zegt Eric Hubers, voorzitter van branche-organisatie OVONED, die IKB EI beheert.

De hoogte van de bijdrage aan IKB EI is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, maar gemiddeld betaalt een kippenboer volgens Hubers nu zo’n €3000 per jaar. ,,Natuurlijk zitten wij als ondernemers niet te wachten op hogere kosten. Maar met deze maatregelen bouwen we aan vertrouwen en verkleinen we de kans op een crisis zoals met fipronil.”

Medicijnen

Overigens blijft het volgen Hubers niet bij de verdubbeling van het tarief dat boeren moeten betalen aan IKB EI. De totale kosten kunnen nog weleens hoger uitvallen. ,,We gaan ook werken met witte lijsten werken, waarop bijvoorbeeld gecontroleerde voer en medicinatie staat. Dus daar kan de boer ook iets meer geld aan kwijt zijn.”

De NVWA moet wettelijk de mogelijkheid krijgen om sneller met de sectoren in overleg te treden als zich weer een crisis in de landbouw aandient die de voedselveiligheid kan bedreigen. ,,Vanwege privacyregelgeving en allerlei andere regels ontbreekt nu de wettelijke basis voor de NVWA om accuraat te reageren”, zegt werkgroepvoorzitter Krouwel. ,,Wij adviseren de regering de wetgeving daarover anders in te richten.”

Schadeclaim

Er is veel kritiek geweest op het optreden van de NVWA tijdens de fipronilcrisis. De toezichthouder zou in november 2016 al op de hoogte zijn dat er op enkele leghennenhouderijen het verboden gif fipronil was gebruikt bij de bestrijding van bloedluis, zonder dat de desbetreffende boeren dit zelf wisten. Landbouworganisatie LTO Nederland heeft de NVWA gedagvaard en wil de schade van naar schatting ruim €70 miljoen bij de NVWA claimen.

Krouwel stelt nadrukkelijk dat de WVZE niet oordeelt of de NVWA steken heeft laten vallen. Wat er tijdens de fipronilaffaire fout is gegaan wordt momenteel onderzocht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de door het ministerie van Landbouw ingestelde Commissie Sorgdrager. Krouwel: ,,Wij hebben alleen gekeken naar wat de sector en de daaraan gelieerde partijen in de toekomst moeten doen om dit soort crises te voorkomen.”