Nieuws/Financieel
204118685
Financieel

Stewardessen KLM bijten in stof in ontslagzaak

KLM-stewardessen waren het niet eens met de ontslagsystematiek van KLM.

KLM-stewardessen waren het niet eens met de ontslagsystematiek van KLM.

Amsterdam - Cabinevakbond VNC heeft een kort geding tegen luchtvaartmaatschappij KLM verloren. De bond vond dat ’last-in-first-out’ leidend zou moeten zijn bij de ontslagronde, terwijl KLM de pijn over verschillende leeftijdsgroepen wil verdelen, het zogeheten afspiegelen. De rechtbank Amsterdam heeft KLM nu gelijk gegeven.

KLM-stewardessen waren het niet eens met de ontslagsystematiek van KLM.

KLM-stewardessen waren het niet eens met de ontslagsystematiek van KLM.

Volgens de rechter is afspiegelen verplicht, maar kan er sinds 2015 afgeweken worden middels cao-afspraken. KLM en de VNC hebben dat echter nog niet geregeld, aldus de rechter, omdat de luchtvaartmaatschappij dit ’met succes op de lange baan heeft weten te schuiven’.

„De uitspraak is niet verrassend. De VNC heeft dit onderwerp wel aangesneden in verschillende onderhandelingsrondes, maar uiteindelijk laten lopen. Daardoor is er geen onafhankelijke ontslagadviescommissie aangewezen. Lifo is in dit geval strijdig met de wet”, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

De piloten hebben de manier van ontslaan wel vastgelegd in een cao – bij die groep kan dus wel ’last-in-first-out’ toegepast worden. In juli moet duidelijk worden hoeveel KLM krimpt, maar de definitieve invulling volgt in de herfst. De vakbonden houden rekening met het verdwijnen van minimaal 5000 banen, op totaal 27.000 werknemers.

Het cabinepersoneel vormt de grootste groep werknemers van de luchtvaartmaatschappij. Er is sprake van lange dienstverbanden, maar horizontaal instromen bij een andere luchtvaartmaatschappij is niet mogelijk.

De VNC vreest daarom voor een groot inkomensverlies bij gedwongen ontslag. „We zijn bijzonder teleurgesteld over de uitspraak, want de rechter lijkt niet in te gaan op de argumenten om toch een ontslagcommissie in te stellen. Beide partijen hadden een verplichting”, zegt bestuurder Chris van Elswijk in een reactie. De VNC overweegt een hoger beroep.

KLM zegt in een reactie dat het doel is om zoveel mogelijk banen te behouden. „Als gedwongen ontslag niet te vermijden is, dan wil KLM met de vakbonden om tafel voor een sociaal plan. Verder willen we varianten voor ontslagselectie onderzoeken die een alternatief kunnen zijn voor lifo”, meldt KLM in een reactie op de uitspraak.

Het personeel van KLM kan nog tot en met zondag eieren kiezen voor het geld, want tot dan staat een zogeheten vrijwillige vertrekregeling open. Die vergoeding ligt voor personeel dat langer dan 10 jaar in dienst is hoger dan de reguliere ontslagvergoeding. Daarnaast wordt het KLM-personeel straks gekort, als gevolg van de staatssteun om de coronacrisis te overleven. Vanaf modale salarissen moet er ingeleverd worden. Het loonoffer loopt op tot 20% bij inkomens van drie keer modaal.

Vakbond FNV, die niet meeging in de eis van de VNC, meldt in een reactie dat ze hun lijn voor maatwerk bij ontslag wil voortzetten. „Bij een maatwerkvariant kunnen de leeftijdscategorieën worden aangepast, of kan de functie geen rol spelen. Zo kan een gelijkere verdeling van de pijn gerealiseerd worden”, zegt bestuurder Birte Nelen van de FNV.