2043560
Ondernemen

Bedrijven dumpen data

Amsterdam - Circa 70% van de bedrijven gooit data, die niet meer nodig is, weg. Door de strengere regels voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens gaan ze selectiever om met het verzamelen en beheren van data.

Dat blijkt uit onderzoek van IBM onder managers in 34 landen aan de vooravond van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei in werking treedt.

Van de ondervraagden zegt 80% de totale hoeveelheid data die ze beheren te gaan verminderen. 78% zegt minder mensen toegang te gevens tot persoonlijke gegevens.

Slechts 36% verwacht dat hun bedrijf de deadline van de AVG gaat halen. Ze worstelen met het vinden van persoonlijke gegevens binnen hun organisatie, het waarborgen van het nauwkeurig verzamelen en opslaan van die data en het voldoen aan regels voor hoe gegevens worden verzameld. geanalyseerd en gedeeld. Andere punten van zorg zijn de afhandeling van grensoverschrijdende gegevensoverdracht en het verkrijgen van toestemming van betrokkenen.

Desondanks zien de bedrijven de nieuwe richtlijn ook als kans. Zo gelooft 84% dat bewijs van naleving van de AVG door het publiek gezien wordt als een positieve onderscheidende factor. Ruim driekwart denkt dat de richtlijn meer vertrouwde relaties mogelijk maakt die nieuwe zakelijke kansen bieden.