Financieel/Geld
2044914380
Geld

Werkloosheid stijgt een beetje, maar blijft laag

De werkloosheid loopt weer een klein beetje op.

De werkloosheid loopt weer een klein beetje op.

DEN HAAG (ANP) - - Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7000 per maand gestegen naar 321.000. Hiermee was 3,5% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid loopt weer een klein beetje op.

De werkloosheid loopt weer een klein beetje op.

In juli was dat 3,4%. De stijging van het aantal werklozen deed zich voor in de leeftijdsgroepen tot 45 jaar. In totaal hadden 4,1 miljoen mensen in augustus om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5000 per maand afgenomen.

Uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte vorige maand 237.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er bijna 42.000 minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van juli steeg het aantal WW-uitkeringen wel, maar dat heeft onder meer te maken met de traditionele ’zomerpiek” bij met name pedagogische beroepen.

Tijdelijke contracten worden beëindigd omdat het werk afloopt en niet voldoende vakantiedagen zijn opgebouwd om de hele zomer doorbetaald te krijgen.

Minder groei

Het UWV meldde verder dat de stijging van het aantal WW-uitkeringen ook zichtbaar was in vrijwel alle andere sectoren. Omdat de economie iets minder snel groeit, duurt het gemiddeld weer iets langer voordat mensen vanuit de WW een baan vinden, aldus de instantie.