Nieuws/Financieel
2046272
Financieel

Honderden miljarden in nieuwe huizen

Zowel binnen- als buitenstedelijke bouw is nodig.

Zowel binnen- als buitenstedelijke bouw is nodig.

De bouwsector is van plan tot 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Zij willen hier komende 10 tot 15 jaar €200 miljard in investeren. Daarvoor willen ze gezamenlijk optrekken met de overheid.

Zowel binnen- als buitenstedelijke bouw is nodig.

Zowel binnen- als buitenstedelijke bouw is nodig.

Dat staat in een investeringsstrategie die veertien kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven zijn overeengekomen en die vanmiddag door de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom wordt overhandigd aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aan de basis van de strategie liggen onderzoeken van onder meer TU Delft en ingenieursbureau Movares.

De initiatiefnemers van het plan willen samen met de overheden nieuwe, duurzame woongebieden aanwijzen. De Neprom pleit daarbij voor één groot ruimtelijk plan voor de komende decennia. ,,Voorwaarde voor de bouw van een miljoen woningen, is dat de overheid zelf ook fors gaat investeren”, zegt Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom. ,,Onder meer in infrastructuur en in de noodzakelijk sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en in de stedelijke regio’s.”

Noodklok

De aangesloten partijen luiden de noodklok, omdat zij de druk op de woningmarkt zien toenemen door bevolkingsgroei, stijgende welvaart en de sterke groei van het aantal huishoudens. Het woningtekort loopt door de te lage woningproductie op naar ruim 200.000 huizen in 2020. Van de één miljoen woningen in de strategie zijn er volgens Neprom mogelijk al 600.000 nodig voor 2025.

,,We hebben te maken met een enorme woningbehoefte, maar ook met opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving”, legt Van Breukelen uit. ,,Alles bij elkaar ligt er een ingrijpende claim op onze open ruimte. We moeten elke vierkante meter optimaal benutten.”

Binnen en buiten stad

Projectontwikkelaars, beleggers en bouwers willen de discussie over binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen loslaten. Volgens hen moet beide gebeuren om in de toekomstige woningbehoefte te voorzien. Daarnaast vereisen de verschillende woonwensen van mensen om zowel binnen als buiten de stad te bouwen.

Ongeveer 55% van de nieuw te bouwen woningen in de komende 10 tot 15 jaar kan gerealiseerd worden binnen de grenzen van de huidige steden en dorpen, stelt Neprom op basis van onderzoek. De overige woningen komen aan de randen van de dorpen en buiten het stedelijk gebied.

Veel vraag naar appartementen

Omdat het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien, is de vraag naar appartementen het grootst. De vraag naar eengezinswoningen blijft echter ook onveranderd hoog. Stellen in een eengezinswoning van wie de kinderen zijn uitgevlogen, blijken maar moeilijk te verleiden om te verhuizen. Nieuwbouw moet daarom wel aansluiten bij de woningbehoefte van consumenten, stellen de opstellers van de investeringsstrategie.

Overigens is er nog veel werk aan de winkel om de doelstelling te halen. Op dit moment liggen ontwikkel- en bouwtempo van woningen veel te laag, waarschuwen de projectontwikkelaars, bouwers en beleggers. Dit moet samen met de provincies, gemeenten en rijksoverheid veranderd worden. Als dit lukt, zijn alle huizen die vanaf 2020 worden gebouwd, energieneutraal en worden woongebieden zelf energieleverancier, beloven de initiatiefnemers in de investeringsstrategie.