Financieel/Geld
205536209
Geld

’Hoger minimumloon leidt toch niet tot ontslagen’

Amsterdam - Vanaf 2017 ging het minimum jeugdloon sterk omhoog. Volgens een onderzoek van het Centraal Plan Bureau heeft de verhoging niet geleid tot de gevreesde ontslaggolf, zoals datzelfde bureau eerder wel voorspelde.

Het minimumloon steeg in 2017 met ruim 18% voor 22- en 21-jarigen en met 15% voor 20-jarigen, stelt het CPB vast. Toch werd de veelgehoorde zorg van baanverlies niet bewaarheid.

„We zien dat de verhoging in de eerste anderhalf jaar geen negatief effect heeft gehad op het aantal banen voor deze groep, en zelfs een klein positief effect had op het aantal gewerkte uren. Doordat relatief veel jongeren rond het minimumloon verdienen, had de minimumloonverhoging wel een substantiële impact op hun loon, hun totale inkomen steeg hierdoor dus”, aldus het woensdag gepubliceerde rapport.

Tot 2017 verdienden jongeren onder de 23 minder dan het wettelijk minimumloon voor volwassenen. Die leeftijdsgrens is in stappen verlaagd naar 21, terwijl tegelijk ook de minimum jeugdlonen voor 18 tot 20-jarigen zijn opgetrokken. Dit om te voorkomen dat werkgevers vooral voor jongere jeugd zouden kiezen.

Baanverlies

Voorafgaand aan de wetswijziging had het CBP nog gewaarschuwd dat voor baanverlies. „Bij een forse verhoging van het wettelijk minimum jeugdloon wordt werkgelegenheidsverlies waarschijnlijk. Afschaffing van het wettelijk minimum jeugdloon voor 21‐ en 22‐jarigen verlaagt de werkgelegenheid voor deze groep met circa 5%, ofwel 15.000 personen”, aldus het CPB in 2016. Dat is blijkens het nieuwe onderzoek dus geen werkelijkheid geworden.

Uit internationaal onderzoek bleek volgens het CPB dat een verhoging van het minimumjeugdloon met 1% leidt tot een daling van de werkgelegenheid van maximaal 0,4%. Bij een kleine verhoging zou het effect misschien wel nul kunnen zijn.