Financieel/Geld
2063843683
Geld

Dalende rente en zwak beursklimaat zitten pensioenfondsen dwars

Haarlem - De financiële situatie van de Nederlandse pensioenfondsen verslechterde in oktober nog iets ten opzichte van een maand eerder, blijkt uit de maandelijkse Pensioenthermometer van adviseur Aon.

De gemiddelde dekkingsgraad, de graadmeter van de financiële gesteldheid van een pensioenfonds, daalde met een procentpunt naar 94% van 95%. Dit komt door de dalende rente en een verslechtering van de situatie op de beurs.

Gemiddeld gezien ligt de dekkingsgraad boven de kortingsgrens, die tijdelijk is aangepast naar 90%. Grote pensioenfondsen, zoals ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW, zitten daar nog onder. De kortingsdreiging is dus niet voor alle fondsen afgewend.

Aon merkt op dat de kortingsgrens normaal gesproken 104% bedraagt en dat het nog maar de vraag is of er niet vaker gekort zal moeten worden in de toekomst. „Met een gemiddelde dekkingsgraad van 94% zitten fondsen gemiddeld nog fors onder de benodigde 104%.”