Nieuws/Financieel
2069530112
Financieel

Vertraging voor spoorklus BAM

Groningen - BAM kan voorlopig nog niet beginnen aan een spoorklus in opdracht van spoorbeheerder ProRail in de provincie Groningen. ProRail heeft van de rechter nul op het rekest gekregen in een zaak over een eigendomsgeschil over een stuk grond naast het spoor.

BAM had op 1 juli willen beginnen met werkzaamheden voor de verdubbeling van het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn. ProRail had bij de rechter aangedrongen op een snelle uitspraak omdat vertraging een kostbare zaak is. De rechter oordeelde echter dat het stukje grond van 82 vierkante meter dat volgens het kadaster van ProRail is, door verjaring mogelijk eigendom is geworden van een schapenhouder naast het spoor.

Een uitspraak over het eigendom laat nog op zich wachten. De rechter meende echter dat het financiële en maatschappelijke belang van ProRail minder zwaar weegt dan het belang van de gedaagde om in afwachting van een onteigeningsprocedure over zijn eigendom te kunnen blijven beschikken.