Nieuws/Financieel
20724007
Financieel

Curatoren Imtech: controle accountants faalde

ZWOLLE (ANP) - De controle van de cijfers van installatiebedrijf Imtech door accountants van KPMG was jarenlang zeer gebrekkig. Het schuiven met miljoenen euro’s en ongebruikelijke transacties werden niet onderzocht, stelden de curatoren van Imtech maandag bij de tuchtrechter voor accountants.

Drie accountants wordt verweten dat ze onvoldoende kritisch en met onvoldoende diepgang de boeken onderzochten. Imtech, dat een wereldwijde omzet haalde van 5 miljard euro, ging in 2015 failliet mede door boekhoudfraude bij de Duitse dochter en grote verlieslijdende projecten.

Te weinig, te laat

Twee accountants die maandag terechtstonden, moesten de boeken van de dochterbedrijven onderzoeken. De derde accountant bewaakte de kwaliteit van de controles. Het tweetal keurde de jaarrekeningen 2011 van de Poolse en Duitse dochter goed, maar trok later die goedkeuring in. In 2013 werd 109 miljoen euro afgewaardeerd. „Elke controle was jarenlang ’too little’ en de afwaarderingen waren ’too late’”, aldus de advocaat van de curatoren.

Ook werden ongebruikelijke transacties niet onderzocht door de accountants. Zo ontving Imtech Polen vlak voor het einde van 2011 plots 58 miljoen euro op de bank, goed voor de helft van de jaaromzet van deze dochteronderneming. De gedaagde accountants hebben hierover volgens de curatoren ten onrechte geen vragen gesteld.

Onderbuikgevoel

Volgens KPMG treft de betrokken accountants geen blaam. Van door de accountants „gemiste signalen van fraude” was geen sprake. De curatoren spelen in op een onderbuikgevoel. Omdat het met Imtech niet goed afliep, doen ze „voorkomen alsof de controlerend accountant zijn werk dus niet goed heeft gedaan”, aldus de advocaat van de derde gedaagde. Een goed uitgevoerde controle is geen garantie dat fraude tijdig wordt ontdekt, stelde hij.

De tuchtrechter kan alleen maatregelen opleggen. De zwaarste maatregel is het schrappen van accountants uit het register waardoor ze hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. In 2020 komen de accountants opnieuw voor de Accountantskamer, dan voor de controle van de jaarrekening 2012.

De uitspraak in deze procedure volgt over enkele maanden.