Financieel/Geld
2089016471
Geld

Lagere rente geeft pensioen nieuwe tik

Het vermogen van pensioenfondsen stijgt, maar de verplichtingen lopen harder op.

Het vermogen van pensioenfondsen stijgt, maar de verplichtingen lopen harder op.

Amsterdam - De financiële situatie van pensioenfondsen is in juli nog verder verslechterd. Doordat de rente verder wegzakt, staat uw oude dag er steeds slechter voor.

Het vermogen van pensioenfondsen stijgt, maar de verplichtingen lopen harder op.

Het vermogen van pensioenfondsen stijgt, maar de verplichtingen lopen harder op.

De gemiddelde dekkingsgraad, de financiële thermometer van de pensioenfondsen, is in de afgelopen maand verder weggezakt van 104 naar 102%, blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Dat betekent dat het gevaar van kortingen aan het einde van dit jaar alleen maar verder toeneemt.

„Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn niet van de baan”, concludeert Aon dan ook. „Sterker nog, met de flinke keldering in mei, de uitblijvende stijging in juni en verdere daling in juli worden kortingen een steeds meer realistisch scenario.”

Meer vermogen, lagere rente

De verslechtering van de financiële situatie is te wijten aan de dalende rente. Daardoor stijgen de verplichtingen van pensioenfondsen. Dat zijn de toekomstige uitkeringen waar een fonds rekening mee moet houden.

Aan de andere kant van de balans staat het vermogen. Dat groeide de afgelopen maand ook gewoon weer, omdat het op de financiële markten goed toeven was voor de beleggingen van fondsen. Maar daarmee kunnen de fondsen nog altijd niet op tegen de lage rente, die overigens voor de beleggingen ook goed uitpakt.

Het vermogen van de fondsen nam in de afgelopen maand met ruim 3% toe, meldt Aon. Maar daar staat tegenover dat de verplichtingen met zo’n 4% stegen. Onderaan de streep betekent dat een lagere dekkingsgraad en dus een verslechtering van de financiële situatie.