2091722
Geld

Oudere mannen steeds vaker in deeltijd richting pensioen

Amsterdam - Mannelijke 60-plussers kiezen er richting hun pensioen steeds vaker voor om in deeltijd te gaan werken. Ook bij vrouwen stijgt de deeltijddrang op gevorderde leeftijd, maar het is niet duidelijk of dat ook met uittreding te maken heeft.

Dat stelt het Centraal Planbureau in een onderzoek naar geleidelijke uittreding van ouderen. Inmiddels werkt één op de zes mannelijke 60-plussers in deeltijd, terwijl dit onder vooroorlogse generaties 60-plussers nog één op de veertien was. Het aantal mensen dat bij pensioenfonds of -uitvoerder ABP en PGGM gebruikt maakt van een deeltijdpensioenregeling verdubbelde tussen 2012 en 2015.

Met een deeltijdpensioenregeling kun je alvast een gedeelte van je opgebouwde pensioenvermogen aanspreken om wat minder te gaan werken. Het lagere salaris compenseer je door alvast wat pensioen uit te laten keren. Dat betekent wel dat er minder in de pot zit als je daadwerkelijk met pensioen gaat.

Niet iedere oudere die voor deeltijdwerken kiest maakt trouwens gebruik van zo’n regeling. Sommigen doen het bijvoorbeeld simpelweg met minder loon, omdat ze geen studerende kinderen meer hebben of hun huis grotendeels is afgelost.

Meer kennis

Ondanks de toenemende populariteit van het deeltijdpensioen zijn er nog altijd veel werkende ouderen die graag geleidelijk minder zouden willen gaan werken richting het pensioen. Volgens het CPB zou het helpen als zij meer kennis over deeltijdpensioen zouden krijgen. „Met name werkenden met een lage opleiding zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden voor deeltijdpensioen en de financiële gevolgen ervan.”

Daar kunnen werkgevers ook aan meewerken, stelt het CPB: „De houding van werkgevers en sociale normen die nog uitgaan van uittreding in één keer remmen het gebruik van deeltijdpensioen waarschijnlijk ook af. Een open vraag is nog of degenen die de grootste onvervulde behoefte hebben aan geleidelijke uittreding wel bediend worden met het instrument deeltijdpensioen.”