2091943
Financieel

Verzekeraars negeren contra-expertise

Amsterdam - Schadeverzekeraars Promovendum en National Academic laten, in strijd met de wet, hun klanten zelf opdraaien voor de kosten van een second opinion bij schade. Ook weigeren zij soms, tegen de richtlijn van het Verbond van Verzekeraars in, het rapport van een contra-expert te aanvaarden.

Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger van consumenten heeft de Autoriteit Financiële Markten gevraagd onderzoek te doen.Volgens de wet komen de redelijke kosten die worden gemaakt om schade vast te stellen, ten laste van de verzekeraar. Verzekeraars mogen niet zomaar een (redelijke) vergoeding voor een contra-expert weigeren. Dat ze dat soms wel doen, blijkt uit signalen die bij de Consumentenbond binnenkomen.

Waterschade

Zo stelde Promovendum (na veel gesteggel) de waterschade van een verzekerde €1300 lager vast dan de werkelijke herstelkosten, ondanks de reparatienota’s. Het schaderapport van een contra-expert, die op een veel hoger bedrag uitkwam, werd genegeerd. Bovendien werden de kosten van die expert, €1000, niet vergoed.

Promovendum, dat net als National Academic niet is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, stelt dat het niet tegen de regels in handelt, maar zegt wel toe zijn voorwaarden ‘opnieuw te gaan beoordelen’. Op verzoek van de Consumentenbond buigt de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich over de werkwijze van de maatschappij.

Onredelijk

De meeste auto- en woonverzekeraars vergoeden wel de ’redelijke kosten’ van contra-experts, blijkt uit een rondgang van de Consumentenbond. Wat redelijk is, is echter soms discutabel. Vaak gaan maatschappijen uit van de tarieven die zij zelf aan hun eigen experts betalen. De Consumentenbond vindt dat oneerlijk, omdat verzekeraars prijsafspraken kunnen maken en individuele consumenten deze lagere tarieven niet kunnen krijgen.

Overigens wijzen verzekeraars hun klanten maar mondjesmaat op het recht van contra-expertise. Uit een online enquête van de Consumentenbond onder 750 consumenten blijkt dat slechts 6% door hun verzekeraar op die mogelijkheid werd geattendeerd. 70% gaf aan dat dat niet was gebeurd. De overige 24% was het eens met de schade-uitkering of had geen contra-expert nodig.