Financieel/Geld

Meer geld voor kinderopvang

HOLLANDSE HOOGTE

Amsterdam - Ouders zijn volgend jaar minder geld kwijt voor de crèche of naschoolse opvang voor hun kinderen. Het kabinet hoopt dat mensen met kinderen daardoor meer gaan werken.

HOLLANDSE HOOGTE

Er wordt een kwart miljard euro extra uitgetrokken voor kinderopvangtoeslag, zo melden bronnen rond de coalitie. Ook gaat er meer geld naar de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Wel gaan de maximum uurtarieven omhoog omdat het kabinet hogere kwaliteitseisen stelt aan de kinderdagopvang.