2104963
Financieel

Minder niet-westerse uitkeringsgerechtigden

Het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond in de bijstand is voor het eerst in negen jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond daalt al twee jaar, het aantal uitkeringsgerechtigden met een westerse migratieachtergrond gaat ook al sinds 2016 omlaag.

Ook het totaal aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de afgelopen periode gedaald. Eind maart ontvingen volgens het CBS 459.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 13.000 minder dan een jaar eerder. In de laatste periode van vorig jaar was de eerste daling sinds 2008 gemeten.

45-plussers

De daling komt, net als in het vorige kwartaal, volledig op het conto van bijstandsontvangers jonger dan 45 jaar. Het aantal uitkeringsgerechtigden van 45 jaar en ouder groeit nog altijd. Dat is deels te wijten aan de hogere AOW-leeftijd. Bijstandsgerechtigden moeten daardoor langer wachten voordat zij AOW en pensioen ontvangen en de bijstand verlaten.

De groei van het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning in de bijstand neemt nog wel toe. Met name Syrische vluchtelingen deden een beroep op de bijstand.

,,Goed dat er over de hele linie minder mensen in de bijstand raken'', zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie, ,,maar nu het zo goed gaat met de economie, mag het niet zo zijn dat er in de groep van 45-plussers juist meer mensen in de bijstand raken''. Limmen: ,,Zeker niet als er in sommige sectoren werkgevers zijn die moord en brand roepen over een tekort aan arbeidskrachten. Onze oproep aan werkgevers is dan ook: zorg nou eens dat mensen die langs de zijlijn staan ook aan bod komen, helemaal nu het zo goed gaat.''

Tweedeling

KBO-PCOB, een organisatie die zich sterk maakt voor senioren, wil dat de politiek erkent dat er een tweedeling is in de bijstand: er is nu sprake van een forse daling bij jongeren tegen een blijvende stijging onder ouderen. Uit de CBS-cijfers blijkt een flinke daling bij de groep 27- tot 45-jarigen, maar boven de 45 jaar is sprake van een blijvende stijging. ,,Wie langer werkloos is en ouder is dan 55 jaar, heeft zelfs in de huidige economie blijkbaar nauwelijks kans op werk”, aldus directeur Manon Vanderkaa. ,,Een verloren generatie dreigt, met grote gevolgen.”