2107935
Geld

Pensioenoverzicht met goed en slecht scenario

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil dat er completer over pensioenen wordt gecommuniceerd.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil dat er completer over pensioenen wordt gecommuniceerd.

Den Haag - Wie pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september meer inzicht in mogelijke toekomstige mee- en tegenvallers. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft daar afspraken over gemaakt met de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil dat er completer over pensioenen wordt gecommuniceerd.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil dat er completer over pensioenen wordt gecommuniceerd.

Het persoonlijke pensioenoverzicht laat nu nog alleen zien hoeveel mensen uiteindelijk per maand zouden moeten krijgen op basis van AOW en hun eigen pensioenregeling. Daar komen volgend jaar twee mogelijke bedragen bij, op basis van een optimistisch en een pessimistisch scenario voor de economische groei.

„Ik vind het belangrijk dat mensen een realistischer beeld krijgen van het pensioen dat ze kunnen verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen”, zegt Koolmees. „Daarom worden de scenario’s toegevoegd. Zo weet je wat je te wachten staat en kun je er rekening mee houden.”

Alle pensioenuitvoerders gaan de nettobedragen op basis van de scenario’s op dezelfde manier berekenen, met rekenmethodieken die door de overheid zijn vastgelegd. Het ministerie bekijkt samen met de pensioenkoepels en de AFM hoe de informatie het beste kan worden gepresenteerd, zodat pensioendeelnemers niet in verwarring raken.