Nieuws/Financieel
2124804761
Financieel

Pensioenfonds ABP zakt verder weg, kans op korting groeit

Oktober was een slechte maand voor ambtenarenpensioenen.

Oktober was een slechte maand voor ambtenarenpensioenen.

AMSTERDAM - De kans dat er op het pensioen van ambtenaren en leraren gekort moet worden, is afgelopen maand groter geworden. Pensioenfonds ABP, het grootste van het land, had eind oktober een dekkingsgraad van 87, tegen 88,2 eind september. Dat is onder de versoepelde grens die minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft gesteld voor pensioenkortingen.

Oktober was een slechte maand voor ambtenarenpensioenen.

Oktober was een slechte maand voor ambtenarenpensioenen.

Voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen heeft ABP nog maar 87 cent in kas. Koolmees’ minimale dekkingsgraad ligt op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

Bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn ging het om een verslechtering van 88,5 tot 87,5 procent.

Een maand geleden erkende ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool al dat de vooruitzichten somber waren. „Zoals het er nu voor staat, is de kans op pensioenverlaging voor volgend jaar reëel. Bij de huidige stand zou dat voor een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto ongeveer 15 euro netto per maand zijn”, stelde ze toen.

Alle pensioenfondsen in Nederland hadden het vorige maand moeilijk, door de verder dalende rente en onrust op de financiële markten. Volgens een eerder bericht van onderzoeksbureau Aon staan de fondsen er gemiddeld nog wel zodanig goed voor, dat ze bij een gelijkblijvende situatie niet zouden hoeven korten. Zo ligt de dekkingsgraad bij de metaalfondsen PME en PMT met respectievelijk 92,6 en 91,2 procent nog boven de 90 procent.