Financieel/Geld
2131708023
Geld

Meer zorg aan huis, minder in verpleeghuis

Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van langdurige zorg is tussen 2015 en 2018 met 5% gestegen naar 278.100. Vooral in de thuissituatie wordt meer zorg geboden aan mensen met een verstandelijke handicap of dementie. Deze groep groeide van 64.800 naar 79.700, meldt het CBS woensdag.

Het aantal personen dat langdurige zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt, daalde echter van 200.800 naar 198.400. Vrijwel iedereen in deze groep ontvangt een zwaardere vorm van zorg, zoals wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.

De dienstverlening aan mensen die vrijwel permanent zorg nodig hebben, valt sinds 2015 onder de Wet langdurige zorg.