2132203
Financieel

Column: Heineken, de zebra en de driehoek

Het koersverloop van Heineken is een toonbeeld van wispelturigheid en turbulentie en daarmee een klassiek voorbeeld van een zogenaamde zebra grafiek. Maar dit is technisch gezien tevens stilte voor de storm. De bulls staan te trappelen om noordwaarts uit te breken. Ik zal dit nader toelichten en aangeven hoe de route er dan uitziet.

De zebra en de driehoek

In de afgelopen zeven weken is er op de weekchart een interessante mix aan candles te vinden. Lange candles met keurig afwisselend witte en zwarte lichamen, hetgeen in mijn begrippenlijst te boek staat als een zebra grafiek. De ene week de bulls aan zet (witte candle), de andere week de bears aan de leiding (zwarte candle). Maar per saldo schiet het allemaal niet op. Veel beweging, veel turbulentie, maar geen vooruitgang. Daar komt nog bij dat er charttechnisch gezien een driehoeksformatie in ontwikkeling is. We zien immers lagere toppen en hogere bodems, waardoor het speelveld krapper en krapper wordt. Welnu, de zebra en de driehoek zorgen voor een gezonde spanning op het veld. Want u begrijpt natuurlijk dat de huidige turbulente verkrapping de prelude is voor een koersexplosie. Maar welke kant op?

Positieve ondertoon

Om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke uitbraakkant uit de hiervoor genoemde driehoek is het van belang om de objectieve metingen van trend en sentiment er bij te halen. Welnu, de candles veren telkens op vanaf de gemiddelde lijn, hetgeen een positieve trend behelst. De gemiddelde lijn doet wat dat betreft prima dienst als dynamische trendlijn en vangnet voor de bulls. Mijn swingteller als versnellingsmeter springt mogelijk op een +1 stand als start voor een nieuwe significante beweging. Tel daarbij op dat de RSI als spanningsmeter telkens opveert vanaf de middenlijn en kom dan tot de bevinding dat de ondertoon positief is. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd wanneer de bulls uit de driehoek breken om op te kunnen stomen naar 90+ als haalbaar koersdoel. Hoger dan 90+ zijn ze nooit geweest, dus boven de 90+ betreden ze ‘uncharted territory’ om records aan te scherpen met 100 als koersdoel in het vizier. Mocht de koers per abuis onder uit de driehoek vallen, dus onder 85+, dan vervagen de positieve vooruitzichten aanzienlijk.

Wanneer in actie komen?

Het hiervoor geschetste koersbeeld en verwachte scenario behelst voor trendvolgende beleggers dat zij uitstaande koopposities mogen aanhouden, de ondertoon is immers positief. Als de koers uit de driehoek breekt, hetgeen boven 88,50 het geval is, dan zijn er additionele koopkansen. Dit geldt ook als de rode weerstandzone op 89+ tot 90+ wordt geslecht. Een prima grafiek om Money Management op los te laten, niet waar? Tot slot de opmerking dat trendbeleggers ook in actie komen als de spelers besluiten de koers onder uit de driehoek te drukken. Succes op de zebra en in de driehoek!

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).