Financieel/Geld
2134315799
Geld

’Minder armoede kost geld en banen’

Den Haag - De armoede in Nederland zal in de toekomst met een kwart toenemen als er geen andere maatregelen worden getroffen. De gevolgen van de coronacrisis zijn daarbij nog niet meegerekend. Vooral de verlaging van de bijstand tot en met 2035 stort meer mensen in armoede.

Minder armoede is mogelijk, maar dat kost geld en banen, schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport.

Armoede is in Nederland een hardnekkig probleem. Het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft schommelt rond de 1 miljoen. Ze moeten een gedwongen keuze maken tussen een adequate woning, adequate voeding of adequate kleding.

Basisinkomen

De armoede kan met 60 procent afnemen als het kabinet een basisinkomen zou invoeren. Maar de nadelen zijn dat dit veel geld kost en minder mensen bereid zijn te gaan werken. Op den duur gaat dat ook ten koste van de structurele werkgelegenheid, omdat die grotendeels wordt bepaald door het arbeidsaanbod.

Ook een negatieve inkomstenbelasting voor arme werkenden of een verhoging van de bijstand kan „leiden tot beperktere armoedevermindering.” Maar ook dat kost geld en banen. Volgens berekeningen van het CPB en SCP zal de kans op armoede voor mensen in de bijstand met bijna de helft afnemen als in 2021 de jaarlijkse verlaging van bijstand wordt teruggedraaid.

Kinderen

Een effectieve manier om armoede onder kinderen te bestrijden, is volgens de planbureaus het verhogen van het kindgebonden budget voor gezinnen met drie of meer kinderen. Maatregelen voor op de lange termijn zijn volgens het CPB en SCP investeringen in bijvoorbeeld opleiding, gezondheid en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De twee planbureaus hebben tal van beleidsopties geanalyseerd om armoede tegen te gaan. In het donderdag verschenen rapport Kansrijk Armoedebeleid staan zowel mogelijkheden voor de korte als lange termijn.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo