Nieuws/Financieel
2141632
Financieel

’Door Shell betaald onderzoek aan basis verdwijnen dividendbelasting’

Een serie publicaties van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) heeft donderdag opnieuw tot ophef geleid over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. De onderzoeksjournalisten schrijven vandaag dat de enige wetenschappelijke onderbouwing daarvan een onderzoek was dat door Shell betaald blijkt te zijn, terwijl dat niet werd vermeld.

Die afschaffing, een langgekoesterde wens van werkgeversorganisatie VNO-NCW, stond verrassend in het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en Christen Unie vorig jaar sloten. Criticasters openden sindsdien de jacht op de argumentatie voor het voorstel, dat de schatkist €1,4 miljard kost.

FTM publiceerde rekeningen en correspondentie die aantonen dat Shell in 2009 ruim 3 ton betaalde voor een onderzoek naar het vestigingsklimaat in Nederland. Voor dat onderzoek werden 100 bestuurders geïnterviewd en onder meer een door Shell aangedragen rapport van de Boston Consulting Group geraadpleegd door de Rotterdam School of Management (RSM). Het onderzoek - waar het woord dividendbelasting overigens slechts tweemaal in voorkomt - dook vervolgens op in recent de uitgelekte memo’s over de dividendbelasting.

Invloed

Onderzoeksleider in 2009 en hoogleraar Henk Volberda, door FTM stevig aan de tand gevoeld, werd mede daardoor onderwerp van een onderzoek van de Rotterdamse universiteit. Die concludeerde gisteren dat er niks mankeert aan het onderzoek en dat het bedrijfsleven geen directe invloed op de conclusies in de publicatie had, een standpunt dat niet makkelijk te rijmen valt met de begeleidende brieven die bij de onderzoeksopdracht horen en die via de website van FTM te vinden zijn.

Verschillende partijen hebben gevraagd om een brief van het kabinet over het FTM-stuk, dat moet binnen twee weken komen. Staatssecretaris Snel (Financiën) zei het stuk nog niet gelezen te hebben, maar herhaalde los daarvan dat hij gelooft dat het afschaffen van de dividendbelasting een verstandige beslissing is in het kader van een goed vestigingsklimaat voor hoofdkantoren van bedrijven in ons land.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks pleit voor een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. De SP roept andermaal op tot een debat in de Kamer. In april vond zo’n debat ook al plaats, destijds leidde het tot een motie van afkeuring voor premier Rutte die gesteund werd door 67 van de 150 kamerleden, 76 stemden tegen.

Doorbelast

Volberda was niet bereikbaar voor een reactie. Eerder tekende FTM uit zijn mond op dat hij niet wilde ingaan op het feit dat zijn rapport gebruikt is door de VVD om het onderwerp van de dividendbelasting te onderbouwen. Ook hield hij vol onafhankelijk onderzoek te hebben gedaan.

Shell en RSM laten weten dat VNO-NCW als overkoepelende organisatie opdrachtgever van het geraakte onderzoek is. „Als lid van VNO-NCW verzorgde Shell destijds de administratieve afhandeling van het onderzoek. De rekening is in eerste instantie voldaan door Shell, vervolgens zijn de kosten evenredig doorbelast aan VNO-NCW-leden Unilever, Philips, DSM en AkzoNobel,” aldus een woordvoerster van Shell Nederland.