Nieuws/Financieel
2144248
Financieel

Column: Beleggers moeten lef hebben!

Passieve beleggers hebben het goed gehad de afgelopen vijf jaar. Maar deze trend is een cyclisch fenomeen, geen constante. Nu de marktcyclus verder gaat en de grote onevenwichtigheden in aandelenprijzen beginnen af te nemen, kunnen beleggers in actieve strategieën profiteren. Als beleggers lef hebben en de zenuwen in bedwang houden kan hun beleggingsrendement stijgen.

De afgelopen jaren was er vaak geen onderscheid tussen aandelen van hoge en lage kwaliteit: aandelenprijzen stegen over het algemeen, ongeacht de resultaten van het bedrijf.

Hoe kan dit? Eén antwoord is de beschikbaarheid van goedkoop krediet, vooral voor marginale bedrijven die normaal niet zo makkelijk toegang kregen tot kapitaal. Daarnaast hebben bedrijven de overvloed aan beschikbaar geld gebruikt om meer dividend uit te keren en een record aan eigen aandelen in te kopen – bij elkaar ongeveer $3 biljoen sinds 2009. Hierdoor stegen de aandelenprijzen zonder een directe relatie te hebben met bedrijfsgroei, verbeterde marges of omzet. Maar dit zijn cyclische verschijnselen, en als we naar het verleden kijken zien we dat deze uiteindelijk weer verdwijnen. Want als de bron van goedkoop krediet opdroogt, krijgen aandelen van minder presterende bedrijven het al snel moeilijk.

Grote invloed van cycli op beleggers

De onevenwichtigheid dat bedrijven die goed en minder goed presteerden eenzelfde koersverloop kenden, begint sinds vorig jaar langzaam te veranderen: de aandelenrendementen begonnen uiteen te lopen tijdens een periode waarin de volatiliteit enorm toenam.

De cyclus van de markt gaat hiermee een nieuwe fase in. En het laat zien dat een cyclus een aanzienlijke invloed heeft op de markt en het denkproces van beleggers. Marktcycli duren zeven tot zelfs tien jaar. Analyses laten zien dat goede actieve managers het over zo’n periode veel beter doen dan de markt – en dus dan de passieve strategieën. Maar beleggers durven vaak niet zo lang vooruit te kijken – drie jaar is vaak al een lange periode. Aangezien omstandigheden vaak enorm veranderen tijdens een volledige cyclus denken wij dat het veranderen van de portefeuille na een korte periode van drie jaar kan leiden tot gemiste kansen, of dat de beste inzichten van managers niet de kans krijgen om tot ontwikkeling te komen en vruchten af te werpen.

Lef tonen

Belegers moeten dus lef tonen. Lef om perioden van underperformance te tolereren. Deze contra-cyclische moed is precies wat nodig is om meerwaarde en uiteindelijk een beter beleggingsresultaat te krijgen. Op de korte termijn hebben markten de neiging om irrationeel te zijn en aandelenprijzen kunnen sterk reageren op irrelevante factoren zoals verkiezingen. Dit soort gebeurtenissen hebben weinig echte impact op de fundamentals van een bedrijf en op groeiverwachtingen voor de lange termijn. Uiteindelijk zullen de prijzen op een bepaald moment in de cyclus de zaken reflecteren die er werkelijk toe doen – de groei, cash flow en inkomsten van het bedrijf.

Mike Roberge, Chief Executive Officer en Chief Investment Officer, MFS Investment