Nieuws/Financieel
2154678
Financieel

Kosten langdurige zorg stijgen

Amsterdam - Vorig jaar hebben minder mensen gebruik gemaakt van de Wet landurige zorg (Wlz). Omdat de geleverde zorg die wordt gegeven gemiddeld genomen zwaarder is, zijn de kosten per persoon wel omhoog gegaan.

Een van de redenen waarom minder mensen gebruik hebben gemaakt van de Wlz (5000 minder ten opzichte van 2015) is dat patiënten hier minder snel voor in aanmerking komen dan een aantal jaren geleden, zo meldt Vektis Intelligence. De zorg die mensen ontvangen vanuit de Wlz in 2017 is daardoor ook zwaarder.

Doordat de geleverde zorg gemiddeld genomen zwaarder is, gaan ook de kosten per persoon omhoog. Gemiddeld kostte iemand die in 2017 gebruikmaakte van langdurige zorg €57.000 per jaar. Dit betreft zowel zorg in natura als zorg vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). In 2015 bedroegen de jaarlijkse kosten nog €50.000 per persoon.

Wet langdurige zorg

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben en niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of mensen met een psychische stoornis.