Financieel/Ondernemen

Vraag & antwoord

Geldt Suikerfeest als vrije feestdag?

ANP

Vanaf donderdagavond wordt het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. Een aantal medewerkers heeft vrijdag vrij genomen. Nu vraag ik mij af of een religieuze dag als het Suikerfeest niet - net als bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag - als vrije feestdag moet worden gezien.

ANP

Dat mag, maar hoeft niet. Dat geldt in feite voor alle feestdagen. Hoewel dagen als Goede Vrijdag en Tweede Paasdag officiële feestdagen zijn in Nederland, is wettelijk nergens geregeld dat werknemers op die dagen vrij zijn. En dat biedt perspectief. Een werkgever kan werknemers daardoor bijvoorbeeld de keuze laten om op Tweede Pinksterdag te werken en met het Suikerfeest vrij te zijn. Het bedrijf moet dan wel open zijn op Tweede Pinksterdag. Ook moet een cao, arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst ruimte laten voor dit soort afspraken. Als in een cao staat dat een werknemer recht heeft op 200% loon als hij Tweede Pinksterdag werkt, zal een ruilregeling geen optie zijn.

Werkgevers moeten rekening houden met de geloofsovertuigingen van hun werknemers. Als zij vrij vragen voor het Suikerfeest, dan moeten zij hun best doen om dat te regelen.