Nieuws/Financieel
2170163
Financieel

’Beleggingsinstellingen weten weinig van cryptomunten’

Amsterdam - De AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in cryptomunten kunnen voldoen aan de vergunningeisen, onder meer vanwege de risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en het beheer daarvan.

Daarom informeert Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestaande en nieuwe marktpartijen die op dit moment als uitgezonderde beheerder van een beleggingsinstelling in crypto’s actief zijn, of dit van plan zijn, over de eisen die zijn verbonden aan een vergunning.

De belangstelling bij nieuwe marktpartijen om een beleggingsinstelling in crypto’s te gaan beheren is groot, zo constateert de AFM. Op dit moment zijn diverse partijen actief als zogenoemde ’uitgezonderd beheerder’. Dit houdt in dat de AFM geen toezicht houdt op deze partijen. De uitgezonderde beheersers zijn pas vergunningplichtig wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Beperkte kennis

Om aan die vergunning te komen, dient een uitgezonderd beheerder aan hoge eisen te voldoen. „De AFM constateert bij veel marktpartijen echter een (te) beperkte kennis over deze vereisten. In combinatie met de risico’s die verbonden zijn aan crypto’s, heeft de AFM ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening”, zo laat de financiële waakhond weten.

Risico’s

Daarom heeft de AFM aan deze partijen een brief gestuurd. Daarin wordt onder meer ingegaan op wanneer een vergunning dient te worden aangevraagd. Daarnaast wordt er op de risico’s van cryptomunten gewezen, zoals kwetsbaarheid voor fraude, manipulatie, gebrekkige waardering, witwassen en andere vormen van criminele activiteiten.

De AFM heeft al eerder gewaarschuwd over cryptomunten. Daarin staat de waakhond niet alleen, wereldwijd zien toezichthouders (zoals de SEC in de Verenigde Staten, de MAS in Singapore en de FCA in het Verenigd Koninkrijk) ook risico’s.