Nieuws/Financieel
2173650
Financieel

Column: Hertest dubbele jaartop?

Met een van de grootste opwaartse bewegingen van dit jaar werden de drie toppatronen van de afgelopen dagen weer opgeheven. De AEX bleef echter onder de dubbele jaartop en we moeten alert blijven op een draai.

De herstelbeweging van de afgelopen twee weken blijkt nog niet ten einde te zijn. De gevormde toppatronen van de afgelopen handelsdagen onder de 567,60 werden allemaal weer opgeheven met de opwaartse beweging boven de 567,60. Het betrof hier een dark cloud cover, een harami en een shooting star.

Deze herstelbeweging werd na de recente mini-correctie gestart. Deze mini-correctie kende een dieptepunt bij 550,40 waardoor er een herstel van ongeveer 18 punten heeft plaatsgevonden. Met de vorming van de recente bodem bij 550,40 werd overigens de onderkant van de voormalige consolidatiefase in april getest.

Krachtige herstelbeweging

Dit was toen de enige onderbreking van de zeer krachtige herstelbeweging die eind maart bij de 516 startte. Deze herstelbeweging zorgde uiteindelijk voor een volledig herstel van de eerdere vrije valbeweging. De gehele herstelbeweging vond in precies 2 maanden plaats en buiten de onderbreking in april zagen we deze hele periode bijna alleen maar ‘witte’ candlesticks.

Dit betekent dat bijna dagelijks de slotkoers boven de openingskoers lag. Na de precieze hertest van de januari-top bij 572,80 werd deze krachtige herstelbeweging op 23 mei beëindigd met de neerwaartse doorbraak onder de steil stijgende bodemlijn.

Dit zorgde direct voor de genoemde mini-correctie van 4% daling. Zoals ik echter de afgelopen dagen al geregeld aangaf, was een slotdoorbraak onder de 550,40 noodzakelijk om de volgende neerwaartse fase te starten.

Neerwaartse risico’s

In het middellangetermijnbeeld is de trend nog steeds neerwaarts gericht. Het belangrijkste signaal hiervoor werd eind januari gegeven. In de eerste weken van januari vond nog een versteiling van de opwaartse trend plaats. Deze opwaartse versnelling in het kortetermijnbeeld was in bijna alle indices te zien en betrof naar mijn mening een zogenoemde blow-off fase.

Dit zijn vaak de laatste opwaartse kortetermijnversnellingen in een langere stijgende trend voordat een draai in de langere trend plaatsvindt. Een week na de neerwaartse afronding van deze blow-off fase werd ook de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn gebroken.

Neerwaartse draai

Dit zorgde voor een neerwaartse draai in de middellangetermijntrend en ook direct voor een vrije val beweging naar de 516. Hiermee was er voor het eerst sinds begin 2016 weer een forsere correctie te zien van precies 10%. Na enkele herstelbewegingen (tot de 541) en de vorming van een drievoudige bodemzone bij 516 – 517 werd eind maart dus de recent afgeronde herstelbeweging ingezet.

De hertest van de jaartop bij 572,80 was echter in een andere technische situatie als medio januari. Destijds was de trend nog opwaarts gericht. De test in mei van deze jaartop was te zien als terugtest van deze jaartop. Een vergelijkbaar topvormingsproces qua tijd (5 maanden) en qua beweging zagen we ook in 2015 waarna de AEX uiteindelijk 25% terugviel tot aan de belangrijke langetermijnbodem in februari 2016 bij 378.

Startpunt

Dit was toen het startpunt van de 2 jaar durende zeer krachtige stijgende trend van bijna 200 punten. Een trend die in 2017 steeds euforischer werd. Toch is naar mijn mening deze euforische trend ten einde gekomen en lijkt een verdere correctieve fase in de komende maanden te kunnen worden voortgezet. Bij de 572,80 is een dubbele top gevormd met belangrijke toppatronen in de maandgrafiek, zoals een bearish engulfing en een shooting star.

Een eventuele doorbraak boven deze dubbele top is nog steeds niet uit te sluiten waarboven nog een volledige terugtest naar de voormalige en 2 jaar durende stijgende bodemlijn zou kunnen plaatsvinden die momenteel rond de 585 ligt.

Doorbraak

De meeste signalen staan nog steeds op ‘rood’. Zo zien we een duidelijke stijgende trend in de intermarktindicatoren (ondanks de volgende hertest van de 1,15 in de eurodollar gisteren). Ook blijven de technische indicatoren neerwaarts gericht en lijken een eerste lagere top te kunnen vormen. Eerdere stijgende trends in deze indicatoren werden recent al neerwaarts afgerond en momenteel weer teruggetest. Eerste weerstand in de AEX is nu te vinden bij de dubbele jaartop van 572,80. Een slotkoers daarboven kan nog voor een tijdelijke overshoot zorgen richting de 579,50 tot 585. Belangrijk daarbij zijn wel de andere indices. Zij hebben veelal nog meer ruimte voordat de jaartop weer kan worden getest. In het zeerkortetermijnbeeld testte de AEX gisteren zijn stijgende kortetermijnbodemlijn vanaf de 550,40-bodem en het 50-daags gemiddelde. Een slotkoers onder deze niveaus is noodzakelijk voor de 1e verzwakking in het zeerkortetermijnbeeld. Zolang dat niet gebeurt, blijft een hertest van de dubbele jaartop in de komende dagen mogelijk. De genoemde stijgende zeerkortetermijnbodemlijn is vandaag bij 559,60 te vinden. Het 50-daags gemiddelde ligt daar net onder bij 557,30. Onder deze niveaus kan de druk op de belangrijke 550,40 weer snel toenemen. Voor de komende dagen moeten we alert blijven op toppatronen en een plotselinge neerwaartse draai