Nieuws/Financieel
2187591
Financieel

OESO: verdere hervormingen nodig in Europa

Parijs - Lidstaten binnen de Europese Unie en de eurozone moeten de huidige gunstige economische omstandigheden aangrijpen om de nodige hervormingen door te voeren. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. Volgens de denktank zijn veranderingen nodig om het ,,Europese project" nieuw leven in te blazen.

De huidige groei dankt Europa volgens de OESO aan het monetaire beleid, een iets ruimer begrotingsbeleid en de wereldwijde groeiversnelling. Volgens de knappe koppen is het zaak dat het Europese begrotingsbeleid efficiënter wordt, waarbij regionale verschillen moeten worden verminderd. Ook moeten inspanningen worden gedaan voor het verder versterken van samenwerking tussen lidstaten.

Verder spreekt de OESO zich uit over de voltooiing van de bankenunie, de invoering van gemeenschappelijke fiscale steunregelingen en een vereenvoudiging van begrotingsregels. Dergelijke maatregelen zullen de eurozone versterken en weerbaarder maken tegen schokken, aldus de denktank.