Financieel/Geld
2188583
Geld

’Pas de spaartaks nog dit jaar aan’

Amsterdam - Burgers, belastingadviseurs, beleggers en ondernemers hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan het kabinet om de ’spaartaks’ aan te passen. Zij wachten met smart op een vermogensbelasting op basis van reëel rendement.

De massale oproep komt van onder meer Register Belastingadviseurs, beleggersclub Vereniging van Effectenbezitters en Ondernemend Nederland. Ze geven staatssecretaris Snel (Financiën) tot het einde van het jaar om de spaartaks aan te passen. „Zodat recht wordt gedaan aan de ambitie in het regeerakkoord om daadwerkelijk behaald rendement te belasten”, zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland.

De vermogensrendementsheffing, zoals de belasting officieel heet, werkte tot 2017 als volgt: de overheid ging ervan uit dat je een rendement van 4% kon halen over je vermogen en daarover hief de Belastingdienst dan 30% belasting. Lange tijd was die 4% ook makkelijk te halen.

Maar sinds de spaarrentes de afgelopen jaren tot bijna 0% zijn teruggelopen, hebben vooral spaarders moeite met de heffing. Hoewel hun spaargeld nauwelijks meer waard wordt, rekende de Belastingdienst er nog wel altijd op dat ze 4% rendement boekten en hief daar ook belasting over. Daardoor ging het vermogen van sommige mensen er zelfs op achteruit. Daar worden nu ook verschillende rechtszaken over gevoerd.

Aanpassing

Sinds 2017 wordt de spaartaks iets anders berekend. Afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt, rekent de Belastingdienst met een rendement van 2,871% tot 5,39%. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer rendement je kunt maken, redeneert de fiscus.

Maar voor de belangenorganisaties is deze aanpassing nog altijd niet genoeg. Zij willen dat de fiscus gaat rekenen met het rendement dat mensen in een jaar echt hebben gehaald, een plan dat het kabinet zelf ook heeft uitgesproken in het regeerakkoord. Rekenen met reëel rendement kan de schatkist in jaren van lage rente minder opbrengsten opleveren, maar in jaren van hoge rente en beleggingsrendementen ook meer.

„De wetgever dient deze handschoen op te pakken. Ook als dat betekent dat een herziening van box 3 op korte termijn leidt tot een lagere belastingopbrengst, omdat de rendementen zo laag zijn. Dit ondermijnt de belastingmoraal”, zegt Fons Overwater, voorzitter van het Register Belastingadviseurs.

Haalbaar?

De vraag is of de wensen van de belangenorganisaties en het kabinet zelf wel haalbaar zijn. De grote ict-problemen bij de Belastingdienst lijken een sta-in-de-weg. De fiscus kan door de chaos in de eigen systemen geen grote veranderingen doorvoeren in de belastingwetgeving. Een herziening van de vermogensrendementsheffing lijkt in dat opzicht te hoog gegrepen.