2197163
Financieel

Autoverzekering zorgenkind

Schadeverzekeraars maken weer winst

De schade van de storm van 18 januari dit jaar valt buiten de cijfers over 2017.

De schade van de storm van 18 januari dit jaar valt buiten de cijfers over 2017.

Amsterdam - Nederlanders zijn in 2017 tegen een stuk minder schade aangelopen. Daardoor hebben schadeverzekeraars weer eens zwarte cijfers kunnen schrijven.

De schade van de storm van 18 januari dit jaar valt buiten de cijfers over 2017.

De schade van de storm van 18 januari dit jaar valt buiten de cijfers over 2017.

Dat hebben ze te danken aan de bloeiende Nederlandse economie en het uitblijven van grote rampen of stormen in het afgelopen jaar, meldt het Verbond van Verzekeraars. In totaal werden er zo’n 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen gemeld en hersteld.

Auto’s blijven zorgenkindje

Zoals al jaren op rij het geval is blijven de autoverzekeringen het zorgenkindje van de branche. Daarop worden nog altijd forse verliezen geleden. Dat komt door de WA-verzekeringen. Bij personenauto’s loopt het verlies daarop tot 17% van de geïnde premie. Oftewel, op elke geïnde euro aan premie verliest de verzekeraar 17 cent.

De zogenoemde combined ratio van de branche Motor, waaronder het Verbond van Verzekeraars alle rijtuigverzekeringen schaart, staat nog altijd op een te hoge 108%. De combined ratio laat de verhouding zien tussen hoeveel premie er wordt betaald en hoeveel kosten er worden gemaakt. Bij 108% wordt voor elke euro aan premie €1,08 aan kosten gemaakt. Een verlieslijdende onderneming dus. Pas bij een combined ratio van onder 100% is een verzekeringsproduct winstgevend.

Positief punt is dat dit getal een jaar eerder nog een stuk hoger was, namelijk 114%. Dat hebben de verzekeraars terug weten te brengen.