Financieel/Geld
2200725
Geld

Zorgfraude toegenomen

Amsterdam - Zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld, ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016. Verder werd 372 miljoen euro aan declaraties teruggevorderd. In die gevallen was echter geen sprake van opzet.

Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar aanleiding van de jaarlijkse controle- en fraudecijfers, waarmee de brancheorganisatie vandaag naar buiten komt.

De zorgverzekeraars rondden in totaal 1146 fraudeonderzoeken af, in 311 gevallen werd daadwerkelijk fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude bedroeg 86.891 euro. Vorig jaar werd 18,9 miljoen aan fraude opgespoord.

Serieus bedrag

De cijfers laten niet zien of de premie door deze fraude ook stijgt. „Maar het is wel een heel serieus bedrag”, zegt de woordvoerder van ZN. „En op het moment dat geld niet naar de zorg gaat, komt het ook niet ten goede aan zorg terwijl het daarvoor wel is bedoeld. Zorgfraude ondermijnt ons zorgstelsel.”

Zorgverzekeraars controleren per jaar honderden miljoenen declaraties die zij voor meer dan 95% elektronisch ontvangen van de zorgaanbieders. Het meest werd gefraudeerd door zorgaanbieders in de langdurige zorg. Dat zijn bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicapten of voor mensen met langdurige psychische problemen. Ook met pgb’s (persoonsgebonden budgetten), in de thuiszorg en de wijkverpleging werden fraudegevallen gevonden.

Ziekenhuizen

„Bij de ziekenhuizen is geen enkel geval gevonden van fraude. In slechts een van de 61 onderzoeken die zijn gedaan in de medisch specialistische zorg is vastgesteld dat fraude is gepleegd door een derde.” Zorgverzekeraars spreken van fraude als een regel is overtreden en er sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. „We werken intensief samen met ziekenhuizen en dat werp zijn vruchten af. Ziekenhuizen krijgen zo meer zekerheid over de juistheid van hun declaraties en zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s.”

Verder werd nog voor 372 miljoen euro teruggevorderd door controle achteraf. In 2016 bedroeg dit nog 367 miljoen euro. In de meerderheid van de gevallen is er echter sprake van fouten door onbewust gedrag. „Iemand vult iets in, maar dat blijkt dan achteraf niet te kloppen”, aldus de zegsman van ZN. „De zorgverzekeraars hebben in deze situatie in eerste instantie de declaratie betaald en vervolgens geconstateerd dat de declaratie toch niet juist is. Op dat moment vorderen ze het uitbetaalde bedrag terug.”