2203801
Financieel

Winst niet-financiële bedrijven weer hoger

Den Haag - De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van het jaar uit op 59,8 miljard euro. Dat was 1,9 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het is ook het hoogste bedrag in een eerste kwartaal sinds het begin van de metingen in 1995.

De stijging ten opzichte van een jaar eerder was vooral toe te schrijven aan de toename van de operationele winst, die ondanks een toename van de loonkosten 2,2 miljard euro hoger was. De toename van de loonkosten wordt mede veroorzaakt door de groei van de werkgelegenheid. Door de toename van de loonkosten daalde het aandeel van de operationele winst in de toegevoegde waarde iets ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, aldus het statistiekbureau.

De rentebetalingen waren lager dan een jaar eerder en de renteontvangsten iets hoger. De ontvangen winst van buitenlandse dochters was 0,3 miljard euro lager dan in het eerste kwartaal van 2017, onder meer door de appreciatie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond.

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, min de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht.