Nieuws/Financieel
2205757
Financieel

Column: ’Kies voor obligaties VS’

De kloof tussen de rendementen van Amerikaanse en Duitse staatsobligaties is deze eeuw nauwelijks zo groot geweest als nu en bevindt zich momenteel weer op het niveau als vlak na de overwinning van Trump eind 2016.

Je zo verwachten dat Europese beleggers op zoek gaan naar het extra rendement van de markt in de VS. Maar de beslissing om dit te doen (en wanneer) is niet zo eenvoudig.

Er moet rekening wordt gehouden met factoren als de kosten van valuta-afdekking, de vorm van Europese rendementscurves en uiteenlopende beleid van centrale banken.

Rendement uitgehold

Het verschil tussen de rendementen is moeilijk te rijmen met de economische groei. Zowel Europa als de VS zitten in een opwaartse beweging in de cyclus, hoewel het momentum recent wat is afgezwakt. Ondanks de stijgende rente in de VS lukt het de dollar maar niet om aan te sterken, wat betekent dat Europese inflatie tegengehouden kan worden door de kracht van de euro.

Dit zou er weer toe leiden dat de ECB behoedzaam blijft. De markt is het hiermee eens aangezien de Duitse twee-jaarrendementen nog steeds lager liggen dan de depositorente

Tegelijkertijd wordt het rendementsvoordeel dat Europese beleggers zouden kunnen behalen door in Amerikaanse activa te investeren uitgehold door de historisch hoge afdekkingskosten.

Europa mist bescherming

Een andere factor die Europese obligaties ondersteunt is de steilheid van de curves, met name in het middengedeelte (5-10 jaar). Dit verhoogt het mogelijke rendement voor Europese beleggers in obligaties (en de kosten van short gaan).

Daarom is het voor beleggers belangrijk om bij het nemen van een investeringsbesluit zowel het mogelijke roll-down effecten van het vasthouden van een Europese obligatie als het genoteerde rendement in overweging te nemen.

Wij geven uiteindelijk de voorkeur aan Amerikaanse en wereldwijde obligaties, vanwege het gebrek van yield-bescherming op Europese obligaties en de onvoorspelbaarheid van het ECB-beleid. Amerikaanse obligaties bieden een superieur kapitaalbehoud en diversiteit in risicovolle activa zoals aandelen.

Owen Murfin is fondsbeheerder bij MFS