Nieuws/Financieel
2218573
Financieel

Column: There Is Now An Alternative

Het komende halfjaar spelen er een paar factoren die de beurs in het meest pessimistische geval negatief kunnen beïnvloeden. Zo zijn de kwartaalcijfers in de Verenigde Staten over het eerste en tweede kwartaal uitzonderlijk goed met winststijgingen van 18 tot 25 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het zijn echter winsten die het gevolg zijn van de enorme belastingverlagingen die zijn doorgevoerd.

Dit effect loopt er begin 2019 uit. De vergelijkingsbasis wordt dan namelijk veel minder gunstig. Het gevolg is waarschijnlijk dat het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar teleurstellende cijfers te zien zullen zijn. Beurzen weten dit en lopen doorgaans enige tijd op de muziek vooruit. Het is daardoor niet uitgesloten dat de markten daar al in de herfst van dit jaar, of eerder, op anticiperen. De weg van de minste weerstand is naar beneden.

Monetaire verkrapping

Verder hebben de grootste centrale banken (de FED en de ECB) feitelijk aangegeven hun monetaire beleid te verkrappen. De Federal Reserve is al verder met een balansreductie en een serie renteverhogingen. De ECB heeft tot op heden alleen aangekondigd eind dit jaar de balans in ieder geval niet meer uit te breiden. Een verkrapping betekent de facto dat beide centrale banken hun putoptie die al jaren onder de markten lag wegtrekken. Het zal op zijn minst tot een verdere toename van de volatiliteit leiden.

De Chinese overheid heeft tijdens de vorige crisis (2015-2016) alle monetaire sluizen opengetrokken met als gevolg een succesvol herstel van de markten. President Xi kon zich voor het partijcongres geen onrust op de markten veroorloven. Hij is inmiddels voor het leven benoemd en kan zich nu meer met zaken voor de langere termijn bezighouden. Een eventuele crisis hoeft niet persé met grof monetair geschut bestreden te worden. Zo bezien lijkt ook de China-put niet langer onder de markt te liggen. De beurs van Shanghai bevindt zich overigens al in een berenmarkt.

Handelsperikelen

De Amerikaanse regering wil de, naar eigen zeggen, onevenwichtigheden in de wereldhandel middels het tariefwapen bestrijden. Dat is ogenschijnlijk een heilloze weg. Een escalatie van de handelsperikelen kan leiden tot een handelsoorlog. Bedenk dat de vorige keer dat er wereldwijd een handelsoorlog uitbrak, die overigens ook geïnitieerd werd door de Verenigde Staten, dat leidde tot een diepe crisis en uiteindelijk een wereldoorlog (jaren 30). Een handelsoorlog zal alleen maar verliezers kennen. Het hoeft uiteraard helemaal niet zo ver te komen, maar alleen de vrees voor het uitbreken ervan zorgt voor een afname van het consumenten- en producentenvertrouwen met een uitstel van investeringen en aankopen tot gevolg. Het leidt nu al tot economische schade.

De economische groei lijkt wereldwijd enigszins terug te lopen. Dat is normaal. De eerste groei na een crisis is altijd de grootste, maar het is de vraag of het bij een afvlakking blijft of dat er meer op volgt. Feit is dat een afnemende groei in combinatie met bovengenoemde factoren niet positief voor de beurzen zal uitpakken.

TINAA volgt op TINA

De waardering van aandelen, obligaties en vastgoed lijkt nog steeds behoorlijk stevig. Bovengenoemde factoren tezamen zorgen voor een cocktail die in het slechtste geval negatief kan uitpakken voor de beurzen. Het hoeft allemaal niet zo’n vaart te lopen. De economie groeit immers nog steeds, zij het in een iets trager tempo. De rente is nog steeds laag, al loopt deze iets op en van inflatie lijkt nog geen sprake. Het klimaat is dus nog goed en dat kan best nog even voortduren. In het beste geval kunnen de beurzen het licht positieve sentiment van het eerste half jaar nog wel even voortzetten.

Het is wel een feit dat de negatieve factoren harder op de deur kloppen. Beleggers doen er op zijn minst verstandig aan hun portefeuilles hiervoor te positioneren. Dat betekent minder risico en meer degelijkheid in de portefeuilles. Zo is er in de Verenigde Staten bijvoorbeeld al geen sprake meer van TINA (There Is No Alternative) maar van TINAA (There Is Now An Alternative). Daar zijn er intussen obligaties van goede kwaliteit te koop met effectieve rendementen boven 4 procent. Zeker voor institutionele beleggers is een draai terug naar obligaties niet uitgesloten, vooral wanneer de volatiliteit op de aandelenmarkten oploopt. Verder blijft een goede internationale spreiding in valuta ook aan te raden. In tijden van toenemende onzekerheid worden bijvoorbeeld de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar weer populairder.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.