Nieuws/Financieel
2222715
Financieel

Runderpopulatie neemt af, aantal geiten groeit

Koeienboeren over op lucratieve geiten

Het aantal geiten blijft maar groeien. Veel melkveehouders die geremd worden door de aangescherpte mestwetgeving, stappen over op melkgeiten. Het aantal geiten is afgelopen jaar met 12% buitenproportioneel is toegenomen.

Dat blijkt uit de landbouwtelling die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdagochtend heeft gepubliceerd. Waar het aantal varkens (ruim 12,5 miljoen) en schapen (810.000) afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven, hadden de geitenhouders hadden op 1 april zo’n 597.000 geiten, een groei van 64.000 dieren.

Opvallend is dat het aantal melkkoeien in dezelfde periode ook met 64.000 daalde. Dat kan niet los worden gezien van het fosfaatplafond, de maximale hoeveelheid fosfaat die een melkveehouder mag uitstoten waardoor hij fors minder mest mag produceren. „Daardoor waren veel boeren genoodzaakt melkkoeien de deur uit te doen”, zegt landbouwexpert Cor Pierik van het CBS. „Sommige melkveehouders zijn overgestapt op melkgeiten. Die omschakeling is relatief makkelijk.”

Dat boeren met een melkveebedrijf overstappen naar de geitenhouderij ziet ook landbouworganisatie LTO. „Waar de veestapel normaliter groeit door uitbreiding van geitenboerderijen, zien we nu ook meer nieuwe bedrijven”, zegt Jos Tolboom van LTO Geitenhouderij. „Toch is een groei van 12% veel groter dan wij hadden verwacht. Wij gingen uit van een geleidelijke groei.”

Dat de geitenhouderij zo populair is, komt enerzijds door de hoge prijs van geitenmelk. Een boer krijgt voor een liter geitenmelk zo’n 60 cent, terwijl een liter koeienmelk de boer nog geen 35 cent oplevert. „De prijs van geitenmelk blijft ondanks de stijging van het aanbod afgelopen jaren ver boven het meerjarengemiddelde van ongeveer 50 cent”, weet Tolboom. „Dat maakt de geitenhouderij erg interessant.”

Daarnaast wordt de geitenhouderij niet zoals varkens-, kippen- en rundveebedrijven onderworpen aan allerlei restricties en heeft Nederlandse geitenkaas een Europese beschermde status, wat een voorsprong geeft op de concurrentie. „Toch gaan we er in de toekomst wel vanuit dat ook de geitenhouderij te maken krijgt met beperkingen”, aldus Tolboom. „Daarom gaan veel geitenhouderijen nu al tegen hun maximum aanzitten.”

Zo hebben Gelderland en Noord-Brabant, goed voor twee derde van de geitenpopulatie, een bouwstop voor geitenhouderijen ingesteld, omdat uit RIVM-onderzoek blijkt dat in een straal van twee kilometer om geitenboerderijen vaker longontsteking voorkomt. Het CBS verwacht dit effect binnen twee jaar terug te zien in de cijfers.