Nieuws/Financieel
2223766
Financieel

Column: S&P500 in technische correctiestand

Er zijn nogal wat fundamentele branden in de VS, daar zal ik niet over uitwijden, dat is niet mijn vakgebied. Maar ik kan wel op basis van het koersverloop van de brede VS beursbarometer, de S&P500 index, aantonen dat de branden technisch gezien onder controle zijn en geblust kunnen worden. Nu nog wat turbulentie en correctie, straks weer mooie koopkansen. Ik zal de weekchart nader voor u duiden en aangeven waar de kansen en bedreigingen schuilen.

Mooie trend

Een van de belangrijkste technische aanwijzingen inzake de conditie van het speelveld is de richting en de kracht van de trend. Om dit te meten gebruik ik in mijn marktlens een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn met parameter 55, ofwel de 55 SMA lijn. Koersen er boven impliceert een uptrend, koersen er onder wijst op een dalende trend. De hellingshoek van de lijn indiceert de kracht van de trend. Welnu, vanaf begin 2016 staan de weekcandles boven een fier opkrullende SMA lijn, dus met de trend, ofwel richting, zit het wel goed. De ondertoon is positief, dit kan veranderen onder 2600+ als de candles onder de lijn kruisen. Dit laatste is minder waarschijnlijk, want een trend wordt geacht intact te blijven, zo luidt een aanname binnen technische analyse land, tenzij het tegendeel wordt aangetoond. Kortom, de bulls aan de leiding. Maar hoe zit het dan met de huidige daling vanaf de recente top op 2800?

Technische correctiestand

De huidige milde teruggang in de koers, eigenlijk is er sprake van een stabilisatie in een driehoekachtig patroon, mag worden benoemd als correctie in de uptrend. Ik zal de details achterwege laten, maar ik kan met mijn marktlensindicatoren aangeven wanneer er sprake is van een technische correctie, een afkoeling, een reactiebeweging binnen de uptrend. Dit laatste is thans gaande. Vanaf 2800, een belangrijk kantelpunt momenteel boven in het veld, laten de beren zich zien door de index omlaag te drukken richting de SMA lijn, die in dit geval ook dienst doet als dynamische trendlijn. Er is dus nog wat ruimte voor correctie, voordat de bodemstampers in actie mogen komen met witte candles teneinde de trend intact te laten en de bulls de gelegenheid te geven een nieuwe actiebeweging te starten.

Koopkansen

Goed, een milde terugval binnen de trend, vermoedelijk veroorzaakt door allerlei perikelen binnen het fundamentele kamp. De massa absorbeert het fundamentele nieuws echter met gepaste rust, conform de charttechnische situatie, te weten een correctiestand binnen de uptrend. Reageert de massa dan onbewust op de chart, hoe het fundamentele nieuws ook luidt? Ik vind van wel, uitzonderingen daargelaten, dat zijn de bekende zwarte zwanen. Dit impliceert dat binnenkort weer witte candles verschijnen op de plek op de chart waar je dat mag verwachten, te weten op of boven de SMA lijn. Bij een nieuwe hogere bodem zijn er dan weer koopkansen, zo luidt thans het meest waarschijnlijke scenario.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.