Nieuws/Financieel
2227442
Financieel

Piepklein, rijk fonds vreest ingreep DNB

Rotterdam - Ondanks de extreem gunstige financiële positie maakt het bestuur van Pensioenfonds HAL zich zorgen over de toekomst. Het fonds vreest ingrijpen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het piepkleine fonds had eind 2017 een dekkingsgraad van 212%; dat wil zeggen dat tegenover elke euro aan toegezegd pensioen 2,12 euro in kas zit. Daarmee is HAL één van de rijkste fondsen van Nederland.

44 actieve deelnemers

De financiën van Pensioenfonds HAL zijn niet het enige bijzondere, ook het deelnemersbestand is bijzonder. Bij het fonds zijn de oud-zeelieden die ooit voeren op de Holland-Amerika Lijn van een pensioen voorzien. HAL is echter al lang geleden omgevormd tot een beleggingsconcern met een klein kantoortje. Dat heeft als gevolg dat er slechts 44 actieve deelnemers zijn. De rest van de deelnemers (in totaal 1678 mensen) zijn gepensioneerden of werkten ooit bij de HAL.

Juist die omvang - 44 actieve deelnemers - zou kunnen leiden tot ingrijpen van de De Nederlandsche Bank, zo vreest het bestuur. „Er zijn risico’s gelegen in de neiging van De Nederlandsche Bank om kleine pensioenfondsen min of meer categorisch als niet toekomstvast te beschouwen. Het fonds zou aldus geconfronteerd kunnen worden met maatregelen die erop gericht zijn de groep kleine pensioenfondsen te bewegen tot liquidatie,” schrijft het bestuur.

Overigens is het fonds helemaal niet van zins om toe te geven aan dit soort ideeën. Het bestuur meldt al vast dat het mogelijkheden onderzoekt om het fonds zelfstandig te laten voortbestaan.

Kerstpakket

Puur financieel gezien, is Pensioenfonds HAL ijzersterk. Jaar op jaar overtreffen de beleggingen de benchmarks die worden gehanteerd. Daardoor kan het fonds de pensioenen indexeren maar de gepensioneerden ook elk jaar een bonus te geven en een kerstpakket.

Voor werkgever HAL is er ook een plus. De balans van het fonds is zo sterk dat de werkgever geen premie hoeft te betalen voor de werknemers. Dat bespaarde HAL vorig jaar €624.278.

Achtergestelde lening

Een van de bijzondere beleggingen van het fonds is een achtergestelde lening aan een stichting die een complex zorgwoningen exploiteert. Het complex, op een Rotterdams terrein met uitzicht op het water, huisvest ouderen die een pensioen ontvangen van HAL.

De lening aan de stichting bedraagt bijna €9 miljoen. Het is overigens een uitstekend renderende investering want de lening (die een laag risicoprofiel heeft) kent een rente (2017: 6,82%) die jaarlijks wordt aangepast aan de ontwikkelingen van de rente en de inflatie.