Financieel/Geld
2229043
Geld

Jongeren blijven hangen in flexbaan

De horeca heeft een flink tekort aan personeel, maar de flexibele schil blijft ondertussen zeer groot.

De horeca heeft een flink tekort aan personeel, maar de flexibele schil blijft ondertussen zeer groot.

AMSTERDAM - Jongeren werken, ondanks de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt, vaker en langer via een flexibel contract. Dat blijkt uit een analyse van economen van de Rabobank over de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De horeca heeft een flink tekort aan personeel, maar de flexibele schil blijft ondertussen zeer groot.

De horeca heeft een flink tekort aan personeel, maar de flexibele schil blijft ondertussen zeer groot.

Een groot deel van de twintigers en dertigers heeft nog altijd te maken met een tijdelijk contract of is werkzaam als uitzendkracht. Zo is het aantal flexkrachten in de leeftijd van 20 tot 25 jaar toegenomen van 235.000 in 2003 tot 423.000 nu. Voor de groep van 25 tot 30 jaar is er in dezelfde periode sprake van een groei van 135.000 naar 286.000, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Studenten

Een van de belangrijkste redenen is dat steeds meer jongeren hoger zijn opgeleid. De groep bestaat vooral uit scholieren en studenten die een flexibele baan hebben. Zij beginnen dan ook vaak pas later aan een loopbaan en maken op latere leeftijd promotie van bijvoorbeeld een jaarcontact naar een vaste aanstelling.

,,Veel jongeren blijven hangen in flexbanen”, zegt Rabo-econoom Leontine Treur. ,,Flexibel werk is in de loop van de jaren structureel geworden en niet alleen afhankelijk van de conjunctuur. In bijna alle beroepsgroepen is sprake van een toename van flexwerk.”

Krapte

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er nog maar mondjesmaat voor dat jongeren meteen een vast contract krijgen. ,,Dat gebeurt alleen in sectoren waar het personeelstekort heel erg groot is, zoals de ict en de zorg” aldus Treur. ,,Het blijft voor deze groep lastig om een vaste aanstelling te krijgen.”

Volgens RaboReasearch lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt gesegmenteerd: er is een harde kern aan werknemers die een relatief hoge ontslagbescherming kent. De rest vormt een flexibele schil die vooral uit nieuwkomers bestaat, weinig bescherming heeft en vaker werkloos is.

Onzekerheid

Ook de economische crisis en verschillende maatregelen vanuit de overheid hebben er voor gezorgd dat de flexibilisering is toegenomen. Dat zorgt uiteindelijk voor meer onzekerheid, waardoor jongeren minder snel kinderen nemen of een huis kopen.

Verder hebben flexwerkers vaak een slechtere onderhandelingspositie dan mensen met een vast contract. Een werknemer met een halfjaarcontract zal eerder gaan voor een contractverlenging dan voor een hoger salaris.

Duurder

Volgens Rabo is het van groot belang dat het kabinet snel belangrijke knopen doorhakt om een gelijk speelveld te creëren tussen vast en flexibel werk. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is onder meer van plan om flexwerk duurder te maken dan het vaste contract.

,,Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans is een stap in de goede richting, maar niet geheel compleet aangezien er nog geen beleid is rond de grote groep zzp’ers”, aldus Treur. ,,Bovendien is er nog steeds niets veranderd aan de loondoorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht.”