Nieuws/Financieel
2238442
Financieel

Veranderingen voor de portemonnee per 1 juli 2018

Energieprijs en huur hoger

Een straat in Mijdrecht waar veel huurwoningen zijn. Per 1juli mogen de huurprijzen weer omhoog.

Een straat in Mijdrecht waar veel huurwoningen zijn. Per 1juli mogen de huurprijzen weer omhoog.

Amsterdam - Een aantal zaken verandert traditiegetrouw op 1 juli: die dag gaan allerhande nieuwe tarieven en regels in die van invloed zijn op de portemonnee. De belangrijkste wijzigingen vind je hier.

Een straat in Mijdrecht waar veel huurwoningen zijn. Per 1juli mogen de huurprijzen weer omhoog.

Een straat in Mijdrecht waar veel huurwoningen zijn. Per 1juli mogen de huurprijzen weer omhoog.

Energie duurder

Energieleveranciers mogen twee keer per jaar de energietarieven aanpassen, op 1 januari en 1 juli. Ook deze zomer zullen de variabele prijzen omhoog gaan. De stijging heeft onder meer te maken met hogere olieprijzen.

Huishoudens zullen tot €64 per jaar meer voor hun energie moeten betalen stelt vergelijkingssite Pricewise. De variabele energietarieven, ook wel slaperstarieven genoemd, veranderen elk half jaar. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met variabele energietarieven.

Gasverbod

Het in april afgekondigde gasverbod voor nieuwbouw per 1 juli 2018 is definitief. Daarmee is definitief sprake van een vervroegde invoering van het gasverbod, dat aanvankelijk per 2019 zou ingaan.

Internet en televisie

Diverse internetproviders gooien de prijzen omhoog halverwege het jaar. Hoeveel precies hangt af van de provider. Overigens is het zo dat, mochten de stijgingen hoger liggen dan de huidige inflatie, je als klant je contract zonder kosten kunt opzeggen.

Huren

Traditiegetrouw verhogen de meeste verhuurders de huur per 1 juli. De huur mag in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog, meldt de Rijksoverheid. De stijging hangt af van je inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale huurwoningen.

Voor huren in de vrije sector geldt géén maximum huurverhoging. In die gevallen mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

De huren van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats mogen vanaf 1 juli met maximaal 2,9% omhoog, aldus de Rijksoverheid. Tot 1 juli 2018 is dit hooguit 1,8%. In dit geval maakt het niet uit hoe hoog je inkomen was. En nee, de verhuurder mag géén informatie over je inkomen opvragen bij de fiscus.

Minimum loon

Het wettelijk minimumloon voor werknemers wordt elk halfjaar aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, zoals uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, dus die veranderen mee.

Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op een bedrag van €1.594,20 per maand. De genoemde minimumbedragen gelden bij een fulltime werkweek. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende minimumjeugdloon.

Overigens geldt met ingang van 2018 het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die geen zelfstandige zonder personeel zijn, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk.

Collegegeld

Vanaf het nieuwe schooljaar betalen beginnende studenten (of hun ouders) in het eerste jaar van hun studie € 1.030 collegegeld in plaats van € 2.060. Pabo-studenten krijgen ook in het tweede jaar 50% korting op het collegegeld.

Arbowet

Vanaf 1 juli dienen werkgevers een basiscontract te hebben afgesloten met een arbodienst of bedrijfsarts. Werknemers hebben voortaan recht op onbelemmerde toegang tot de bedrijfsarts (spreekuur) en op een second opinion.