Nieuws/Financieel
2246941
Financieel

’Digitalisering levert ziekenhuizen €2 miljard op’

Digitalisering in de zorg levert veel winst op.

Digitalisering in de zorg levert veel winst op.

Amsterdam - De zorgkosten staan flink onder druk. Om de betaalbaarheid te garanderen, is digitalisering in de zorgsector cruciaal.

Digitalisering in de zorg levert veel winst op.

Digitalisering in de zorg levert veel winst op.

Dat valt op te maken uit het het rapport ’Eerste hulp bij zelfredzaamheid’ van ABN Amro Healthcare. Elk jaar groeien de kosten van de zorg. Er wonen steeds meer mensen in Nederland en zij blijven langer leven. Verder wordt apparatuur steeds beter en het langere leven wordt bereikt met nieuwe, dure medicijnen, zo melden de onderzoekers.

Patiëntenportaal

Een van de manieren om de zorg betaalbaar te houden, is digitalisering. Eerder onderzoek wees uit dat digitalisering een kostenbesparing van €2 miljard kan opleveren, oftewel zo’n 10% van de totale kosten van de ziekenhuiszorg.

„Dit is onder meer mogelijk door patiënten via een online patiëntenportaal inzage te bieden in de eigen gegevens en onderzoekuitslagen, zodat zij zelf de regie over hun zorg in handen kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het reduceren van controlebezoeken, het voorkomen van onnodige onderzoeken en buiten het ziekenhuis tot minder ziekteverzuim”, zo valt te lezen in het rapport.

Inhaalslag

Hiervoor is, aldus de onderzoekers van ABN Amro, wel een inhaalslag nodig bij ziekenhuizen: slechts 34 van de 78 ziekenhuizen in Nederland bieden nu een online patiëntenportaal aan. Bovendien krijgen patiënten niet bij elk portaal inzicht in medische gegevens of onderzoeksresultaten en is van online interactie tussen arts en patiënt niet of nauwelijks sprake.

Dat kan en moet anders, aldus de onderzoekers. Alle ziekenhuizen moeten de manier waarop zij informatie registeren, standaardiseren. „Hiermee wordt het mogelijk om gegevens met patiënten te delen via een platform waar alle informatie van zorgverleners op één plek toegankelijk wordt”, vertelt Anja van Balen van ABN Amro.

Zelfredzaamheid

Patiënten kunnen met online tools inzicht krijgen en contact houden met hun zorgverleners. Zo kunnen zij zelfstandiger met hun aandoening leven. „Niet alleen levert dit ziekenhuizen een kostenbesparing van €2 miljard op, maar ziekenhuizen vergroten daarmee ook de zelfredzaamheid van patiënten. Die krijgen meer inzicht in hun medische gegevens en de mogelijkheid met hun zorgverleners online te communiceren.”