Nieuws/Financieel
2247361
Financieel

Column: Wat zijn de gevolgen van ongehuwd onder één dak wonen?

Den Haag - Staat u als ongehuwd samenwonende wel eens stil bij deze vraag? Het leven loopt zoals het loopt. De een trekt bij de ander in. Sommigen maken wel (wat) financiële afspraken, anderen hebben zelfs een samenlevingscontract. Maar de meeste ongehuwd samenwonenden voeren een ongereguleerde gemeenschappelijke huishouding. Spijt dat ze het achteraf niet beter hebben geregeld komt meestal pas als het te laat is.

Stel uw partner trekt bij u in. U zet de woning en de hypotheek op beider naam. Realiseert u zich dan dat uw partner volledig meedeelt in de waardestijging, ook als hij of zij geen cent aan de woning heeft meebetaald?

Afrekening

Stel u heeft uw woning ooit voor €200.000 gekocht, volledig verhypothekeerd. Bij het einde van de relatie is de woning €400.000 waard en de hypotheek waarop alleen u heeft afbetaald bedraagt nog €100.000. Uw partner is gerechtigd – net als u – tot €150.000.

Was dit uw bedoeling? Dit is wel het gevolg van het op beider naam zetten van de woning. U denkt wellicht dat de soep zo heet niet gegeten wordt en bij de afrekening in ieder geval op een bepaalde manier rekening wordt gehouden met het feit dat u €100.000 heeft afgelost. Dat is zeker geen gegeven. Wanneer wel en wanneer niet hangt maar helemaal af van uw specifieke situatie.

Aflossing

Vanuit de andere kant bezien. Stel u trekt bij uw partner in. De woning en de hypotheek blijven uitsluitend op zijn of haar naam. Dat betekent dat u aan het einde van de rit u niet deelt in de overwaarde van de woning, ook niet als u altijd de helft van de hypotheek heeft betaald. Wist u dat? Soms wordt er nog wel rekening gehouden met uw deel van de aflossingen (niet de rente), maar dat hangt ook weer af van de feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. In de meeste gevallen gaat u het schip in.

In de praktijk blijkt het welhaast onmogelijk om teveel betaalde kosten van de huishouding terug te vorderen in het kader van de financiële afwikkeling van een relatie. Velen van u denken dat als zij tijdens de relatie naar verhouding te veel van de kosten van de huishouding voor hun rekening hebben genomen, zij dit bij het einde van de relatie nog recht kunnen trekken.

Illusie

Dat is een illusie. Nog afgezien van de juridische perikelen, is het bewijs vaak niet rond te krijgen. Geld dat eenmaal is uitgegeven in dit verband is moeilijk terug te krijgen.

Verder is van belang hoe de praktijk van alle dag er uit zag. Betaalde u de boodschappen of de hypotheek? Dat maakt verschil. Het betalen van de boodschappen wordt gezien als het voldoen van de kosten van de huishouding. Dat is een consumptieve besteding waarvoor geldt: op is op. Verrekening aan het einde van de rit zit er niet in. Aflossing op een hypotheek (niet de rente!) wordt gezien als vermogensvormend en onder omstandigheden kunt u daarmee nog een vuist maken bij de financiële afwikkeling.

Afspraken

Neem thuis uw financiële afspraken - als deze er al zijn – eens onder de loep en sluit als u dat nog niet heeft gedaan, een samenlevingscontract bij de notaris als u onaangename verrassingen wilt voorkomen. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat u meer heeft ingelegd bij de aanschaf van de woning dan uw partner, in welke verhouding de kosten van de huishouding worden voldaan, wat daaronder wordt verstaan, enzovoorts. Het opstellen van een dergelijk contract brengt in ieder geval een stuk bewustwording met zich mee dat mijns inziens broodnodig is.

Marjet Groenleer is familierecht- advocaat bij GMW Advocaten. Specialisaties zijn alimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling gemeenschap en internationale scheidingen.