Financieel/Nieuws

Vraag & antwoord

Kan werkgever recht op WW garanderen?

ANP XTRA

Wij hebben een medewerker een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden ter beëindiging van zijn dienstverband. Hierin bevestigen we dat het ontslag niet aan de werknemer te wijten is, we rekening houden met de geldende opzegtermijn en een beëindigingsvergoeding aan hem betalen. Hij wil alleen tekenen als wij hem garanderen dat hij een WW-uitkering krijgt. Kunnen wij dat?

ANP XTRA

In principe niet. Het is niet aan de werkgever of een werknemer een WW-uitkering krijgt of niet. Dat is iets tussen het UWV en de werknemer. Het al dan niet aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering hangt mede af van de vraag of de werknemer de aanvraag voor een WW-uitkering correct en tijdig heeft ingediend. En van de sollicitatieactiviteiten van de werknemer en zijn beschikbaarheid voor werk. Hierop heeft de werkgever geen invloed.

Aan de werknemer kan wel bevestigd worden dat in de werkloosheidswet staat dat deze wijze van beëindiging van het dienstverband en het instemmen door de werknemer met beëindiging van zijn dienstverband, niet aan hem zal worden verweten en dus geen negatieve consequenties heeft voor zijn WW-rechten.