Financieel/Geld
2258086
Geld

Geen belasting over onterecht geclaimde erfenis zwartspaarder

Amsterdam - Een neef die zich ten onrechte een erfenis van bijna zes ton van zijn overleden vader toe-eigende hoeft daar geen belasting over te betalen. Hij mocht de erfenis namelijk ook als schuld in zijn aangifte zetten.

Na het overlijden van zijn oom in 2008 hevelt de neef het vermogen, bijna €600.000 aan beleggingen bij de Zwitserse bank UBS, over naar een eigen nieuw geopende rekening bij dezelfde bank.

Het buitenlandse vermogen werd door de neef niet opgegeven bij de Belastingdienst, waardoor het zwart vermogen werd. In 2014 besluit de man eieren voor zijn geld te kiezen en in te keren bij de Belastingdienst. Maar dan komt hij erachter dat de erfenis helemaal niet voor hem bedoeld was, maar voor drie goede doelen. Dat blijkt uit het testament van zijn oom.

Schuld

Als de Belastingdienst zijn vermogen na het inkeren verhoogt met de nog bijna €550.000 die op de Zwitserse rekening staat, komt de neef in het verweer. Hij zegt dat het geld helemaal niet aan hem toeberekend kan worden, omdat hij helemaal niet de rechthebbende was.

Daar gaan de belastinginspecteur en de rechtbank Noord-Nederland niet in mee. Maar voor het tweede punt van de zwartspaarder is de rechter in tegenstelling tot de fiscus wel gevoelig. Hij zegt namelijk dat als het vermogen hem toegerekend wordt, daar ook een schuld tegenover moet staan omdat hij de erfgenamen van zijn oom, de goede doelen, nog geld moet betalen.

Recht op schadevergoeding

Kees-Jan van Rumpt, fiscalist bij Fiscaal up to Date, legt uit waarom de belastinginspecteur vindt dat er geen sprake van schuld is, maar de rechter wel. „De inspecteur wil er niet aan omdat de schuld is niet opeisbaar is, nu de erfgenamen op de peildatum van de aangifte nog niet wisten dat zij rechthebbende waren van het door de oom nagelaten vermogen en dat er aan de schuld geen waarde kan worden toegekend, omdat de neef niet de intentie had de schuld terug te betalen.”

„De Rechtbank denkt daar anders over, vervolgt Van Rumpt. „Op grond van het erfrecht werden de erfgenamen direct na het overlijden van de oom de bezitter van het saldo op de UBS0rekening van de oom. Los daarvan hadden de erfgenamen ook de mogelijkheid een schadevergoeding van de neef te eisen omdat deze onrechtmatig had gehandeld.”

Voortaan automatisch via de mail nieuws over geld, hypotheek of pensioen ontvangen? Abonneer u dan hier gratis op de DFT Nieuwsbrief