Nieuws/Financieel
2258746
Financieel

Heijmans: ruimte voor herstart Wilheminasluis

Bunnik - Bouwbedrijf Heijmans ziet ruimte voor een herstart van de vernieuwing van de Wilhelminasluis in Zaandam. De bouwer stelt dat het eindvonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) hier mogelijkheden toe biedt.

Heijmans heeft volgens de RvA recht op een extra vergoeding van 8 miljoen euro van de provincie Noord-Holland voor de uitvoering van een duurder ontwerp van de Wilhelminasluis. De vergoeding is aanmerkelijk lager dan het oorspronkelijke bedrag dat het bedrijf claimde. Eerder kende de RvA aan de provincie al het recht toe om bij Heijmans een boete te innen van 2,7 miljoen euro vanwege de vertraging die in de uitvoering ontstond.

Op basis van het vonnis willen beide partijen zo snel mogelijk in gesprek over de uitspraak en de mogelijke herstart. Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in 2014 verschil van inzicht. Nadat onderlinge gesprekken over onder meer ontwerp, voortgang en de bijbehorende kosten niet tot het gewenste resultaat leidden, werd besloten de kwestie voor te leggen aan de RvA.

Bandbreedte

Met de vergoeding die Heijmans ontvangt, als gevolg van deze uitspraak, blijven de financiële consequenties binnen de eerder aangegeven negatieve kant van de bandbreedte. De exacte hoogte hiervan hangt af van nog te maken afspraken met de provincie. Heijmans komt hier op terug tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2018.

Volgens Heijmans zullen na afronding van de afspraken over extra kosten en planning, de uitvoeringswerkzaamheden worden hervat, en wordt het project gezamenlijk afgerond. De vernieuwing van de Wilhelminasluis in de binnenstad van Zaandam werd in 2013 toegekend aan Heijmans. De aanneemsom bedroeg destijds meer dan 25 miljoen euro. Oorspronkelijk was bedoeld dat de werkzaamheden in 2015 zouden worden afgerond.