Financieel/Nieuws

Column: Nieuwe economie

ANKO STOFFELS

De reden dat we er maar niet in slagen grote stappen te zetten in de ontwikkeling van een duurzamere samenleving, ligt voornamelijk aan de weeffout in het huidig economisch systeem.

ANKO STOFFELS

Hoewel we grote ambities uitspreken over de aanpak van bijvoorbeeld de klimaatcrisis en de wil om te veranderen er echt is, missen we een radicaal andere kijk op de economie. Veel partijen, ieder met hun eigen gelijk, vallen daarom de noodzakelijke en ambitieuze doelen aan.

De sceptici en realisten hebben vanuit het oud economisch denken absoluut een punt. Het woord economie wordt vrij vertaald ook wel gezien als ’huishoudkunde gebaseerd op schaarste’. De nieuwe economie, die wij voor ogen hebben, is juist gebaseerd op overvloed. Waarbij ’duurzaam’ niet stopt bij de eerste vier letters en we het woord ’groei’ in alle economische contexten moeten veranderen voor het woord ’vernieuwing’.

Het gaat bij duurzame ontwikkeling niet alleen om natuur en milieu of het overleven van het menselijk ras. De kunst wordt om duurzame (business)modellen te creëren die gericht zijn op gezamenlijke uitdagingen binnen de grenzen van de natuur, met als doel het leven van 10 miljard mensen aantrekkelijker te maken.